Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант 1

КОНТРОЛНА РАБОТА
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
ДУМИТЕ КАТО ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО

 

1. Кое от изреченията НЕ е построено правилно?
      A) Трите приятели отидоха на екскурзия.
      Б) Трите приятелки си купиха дискове.
      B) Трите кученца бяха гладни.
      Г) Трите топки бяха спукани.

2. В кое изречение е поставен ПОГРЕШЕН знак за край?
      A) Какъв хубав пролетен ден!
      Б) Кога ще дойдат гостите?
      B) След една седмица заминаваме на море.
      Г) Ауу, колко хубава рокля?

3. На кой ред всички думи означават признаци?
      A) доброта, добър, Добри
      Б) добър, отзивчив, благороден
      B) железен, желязо, железар 
      Г) пиша, писател, писмо

4. Коя от думите НЕ е съществително име?
      А) четене
      Б) читател
      В) чета
      Г) прочит

5. Коя от думите НЕ е глагол?
      А) тичам
      Б) бързам
      В) вървя
      Г) ходене

6. Коя от думите, употребена самостоятелно, НЕ може да бъде сказуемо?
      А) търся
      Б) намирам
      В) откритие
      Г) проучвам

7. Кое от следните твърдения е вярно?
      A) Съществителното подлог определя числото на глагола сказуемо.
      Б) Глаголът сказуемо определя числото на съществителното подлог.
      B) Глаголът сказуемо и съществителното подлог не се съгласуват по число.
      Г) Съществителното подлог и глаголът сказуемо се съгласуват по лице.

8. Мястото на непрякото допълнение може да се запълни с:
      А) глагол    
      Б) предлог 
      В) съществително име    
      Г) предлог и съществително име

9. Къде предлогът е написан ПОГРЕШНО?
      А) из полето    
      Б) през полето 
      В) над полето    
      Г) краи полето

10. В кое от изреченията е запълнено мястото на непрякото допълнение?
      А) Мисля за лятото.    
      Б) Очаквам лятото. 
      В) Лятото дойде.    
      Г) Децата чакат лятото.

11. Кой от следните глаголи допуска да се запълни мястото на прякото допълнение?
      А) вървя    
      Б) ходя    
      В) тренирам 
      Г) летя

12. Кое от твърденията е вярно?
      A) Наречието има род.
      Б) Наречието се мени по число.
      B) Наречието се мени по лице. 
      Г) Наречието не се изменя.

13. В кое съчетание думата бързо НЕ е наречие?
      А) кара бързо    
      Б) бързо пристигнахме 
      В) бързо придвижване 
      Г) тича бързо

14. В кое изречение съчетанието от предлог и съществително име НЕ запълва мястото на обстоятелственото пояснение?
      А) Мечтая за морето.    
      Б) Пътувам към морето. 
      В) Спрях край морето.
      Г) Отивам до морето.

15. В кое изречение има обстоятелствено пояснение за начин и обстоятелствено пояснение за място?
      A) В лунапарка времето минава бързо.
      Б) Вчера всички се справиха добре.
      B) Скоро всички се умориха много.
      Г) Утре ще продължим напред.

16. Посочи вярното твърдение.
      Определението пояснява:
      A) глагола сказуемо
      Б) само съществително име в мястото на подлога
      B) съществително име в което и да е място на изречението 
      Г) само съществително име в мястото на допълнението

17. Кое от прилагателните имена е качествено?
      А) красив    
      Б) метален 
      В) софийски 
      Г) морски

18. В кое от изреченията съчетанието преди края е определение?
      A) Един от отбора на петокласниците излезе от игра преди края. 
      Б) Преди края петокласниците изравниха резултата.
      B) Най-добре петокласниците се справиха със ситуацията преди края.
      Г) Преди края петокласниците вкараха решаващия гол.

19. Коя от думите е числително бройно име?
      А) трети    
      Б) осем
      В) девета 
      Г) двайсет и пети

20. Посочи вярното твърдение.
      Несъгласуваното определение може да се означи с:
      А) прилагателно име 
      Б) числително име 
      В) предлог    
      Г) предлог и съществително име

21. Посочи вярното твърдение.
      A) Приложението се означава с прилагателно име.
      Б) Приложението се съгласува със съществителното име, към което се отнася.
      B) Приложението се свързва с поясненото съществително име чрез предлог.
      Г) Приложението се свързва с поясненото съществително име чрез прилагане.

22. В кое съчетание е употребено несъгласувано определение?
      А) къща край пътя    
      Б) спряхме край пътя 
      В) крайпътна къща    
      Г) крайпътна спирка

23. В кое съчетание има приложение?
      А) чаена чаша    
      Б) чаша за чай    
      В) чаша чай 
      Г) чай в чашата

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1-А; 2-Г; 3-Б; 4-В; 5-Г; 6-В; 7-А; 8-Г; 9-Г; 10-А; 11-В; 12-Г; 13-В; 14-А; 15-А; 
16-В; 17-А; 18-В; 19-Б; 20-Г; 21-В; 22-А; 23-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave