Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

КОНТРОЛНА РАБОТА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас
ЛЕКСИКОЛОГИЯ

 

1. Изберете подходяща дума от всеки ред, така че да попълните съответната свободна позиция.

          До края на 19. век ледниците станали туристически атракции; в Швейцария било възможно да се влезе в Ронския ледник през тунел, който всяко лято бил наново (А) ______________ край хотел „Белведере“. По същото време вече сме били започнали да (Б) ____________ свят, в който може би един ден няма да има място за ледници. На голяма височина по ледника снегът (В) ______________, за да (Г) _______________ в лед, който се топи в челото му. 
                                                                      По материал от сп. National Geographic

      А) изкопаван, прокопаван, изравян, разкопаван 
      Б) основаваме, произвеждаме, създаваме, образуваме 
      В) се съсредоточава, се трупа, се събира, се групира 
      Г) стане, се обърне, се промени, се превърне

2. Свържете фразеологичните изрази с техните значения. 
      А) в гората расъл                                  1. по тъмно, след полунощ 
      Б) в гори тилилейски                            2. в изолация, в неперспективна позиция 
      В) в глуха линия                                    3. невъзпитан, недодялан човек 
      Г) в глуха доба                                       4. много далече 
      Д) в кърпа вързано                                5. сигурно е

      А) –                     Б) –                   В) –                  Г) –                  Д)

3. Какво е значението на подчертания фразеологичен израз? 
       Нямам търпение да се върнеш на работа, защото със заместника ти не меля брашно.
      А) не разговарям   
      Б) не се разбирам  
      В) не работя 
      Г) не се виждам

4. Кой фразеологичен израз НЕ е синоним на останалите? 
      А) не съм расъл в саксия       
      Б) от стара коза яре съм  
      В) не съм вчерашен 
      Г) не съм цвете за мирисане

5. В кое изречение фразеологичното словосъчетание е употребено НЕПРАВИЛНО? 
      А) Уморените туристи вървяха все по-бавно, на един дъх. 
      Б) Хижата е на един хвърлей място, вече се вижда. 
      В) В обвиненията му няма нищо вярно, изсмукал си ги е от пръстите. 
      Г) Надеждите му за бързо забогатяване се оказаха сапунен мехур. 

6. С кое фразеологично словосъчетание е подходящо да се допълни изречението? 
      Истински ____________________ съм – веднъж и аз да си забравя ключовете и брат ми да се прибере чак вечерта.
      А) Пантелей пътник  
      Б) Гюро Михайлов 
      В) Марко Тотев 
      Г) Тома Неверни

7. С кой израз е уместно да се замени подчертаното според сферата за общуване? 
      Ще се прибирам, щото днес нещо не съм на кеф.
      А) настроението ми е потиснато 
      Б) малко ми е тъпо  
      В) изпитвам емоционален дисбаланс 
      Г) нямам желание за устна комуникация  

8. В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка? 
      А) Цените на стоките са обявени в лева. 
      Б) Похарчиха хиляди лева за екзотични екскурзии. 
      В) Колко лева плати снощи за вечерята? 
      Г) Ще обменя още малко лева за пътуването.

9. В кое изречение е допусната граматична грешка? 
      А) Бих се държала любезно дори с човек, който не уважавам. 
      Б) Всеки, който беше получил покана, дойде на партито. 
      В) Кой е мъжът, когото поздрави преди малко пред киното? 
      Г) Разочарован съм и никого повече няма да моля за услуга.

10. В кое изречение има лексикална грешка? 
      А) Следях внимателно табелите, указващи пътя. 
      Б) Когато го посочиха, войникът престъпи напред. 
      В) Мразя, когато ми приписват чужди грешки. 
      Г) Пътуването остави незаличими впечатления у мен.

11. В кое изречение фразеологичното словосъчетание е употребено неуместно? 
      А) Обичам те и съм готов да вляза в огъня за теб. 
      Б) Омръзна ми непрекъснато да го влача на буксир. 
      В) Господа, Вашият ентусиазъм трае от ден до пладне. 
      Г) Мишо, заедно ще се справим за нула време.

12. Кое фразеологично словосъчетание има библейски произход? 
      А) мълча като сфинкс 
      Б) нишката на Ариадна 
      В) троянски кон 
      Г) добрият самарянин

13. Кое фразеологично словосъчетание е различно по смисъл от останалите? 
      А) отгоре-отгоре  
      Б) пет за четири 
      В) игла в купа сено 
      Г) през куп за грош 

14. Кое фразеологично словосъчетание Не е синоним на не си мърдам пръста? 
      А) лапам мухите  
      Б) подпирам стената 
      В) ловя риба в мътна вода 
      Г) седя със скръстени ръце 

15. Кое фразеологично словосъчетание има значение пропуска най-важното
      А) в Рим живял, папата не видял 
      Б) в окото на бурята 
      В) в девета глуха е 
      Г) в омагьосан кръг се върти 

16. В коя двойка има същото смислово отношение като в дадения пример? 
      задръстване : закъснение 
      А) наказание : провинение  
      Б) невнимание : грешка 
      В) автобус : превоз  
      Г) сълзи : радост

17. В коя двойка НЯМА същото смислово отношение като в дадения пример? 
      завръзка : кулминация 
      А) шкаф : чекмедже   
      Б) балада : елегия  
      В) допълнение : определение 
      Г) горила : гибон

18. На празните места напишете подходяща дума, така че да се запази същото смислово отношение като в дадения пример. 
      наука : география
       _________________ : влак                                    мебел : ___________________

19. Допълнете изреченията с подходяща дума. 
      Качество се отнася към смелост, както ______________ се отнася към разочарование
      Стъкло се отнася към чаша, както дърво се отнася към _____________ . 
      Равнодушие се отнася към безразличие, както ____________ се отнася към гигант

20. Коя дума е употребена неуместно в изречението? 
      Често незаслужено (А) ме обвиняват (Б) и ми преписват (В) недостатъци (Г), които не притежавам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отговори: 
1. А – прокопаван, Б – създаваме, В – се трупа, Г – се превърне; 
2. А – 3, Б – 4, В – 2, Г – 1, Д – 5; 
3. Б; 4. Г; 5. А; 6. В; 7. Б; 8. В; 9. А; 10. Б; 11. В; 12. Г; 13. В; 14. В; 15. А; 16. Б; 17. А; 
18. превозно средство, стол (приемат се и други отговори, при които се запазва съотношението между родово и видово понятие); 
19. чувство, маса (или друг предмет, изработен от дърво), великан (или друг синоним); 
20. В

@bgmateriali.com

Изтеглиsave