КОНФЛИКТЪТ КАТО СБЛЪСЪК НА РАЗЛИЧНИ БИТИЙНИ НАЧАЛА В СТИХОТВОРЕНИЕТО „СПИ ЕЗЕРОТО“

 

          Най-ясно различимото взаимодействие между нещата от живота обикновено е противопоставянето, конфликтът. Съществува ли такъв в „Спи езерото“? Колкото и странно да звучи, но и в тази пределно спокойна, почти идилична картина, чиято задача е да внуши, че именно хармонията, спокойствието, безметежността и успокоението са основната характеристика на природния закон, конфликт има. И той е представен от противопоставянето между съня на езерото и усилията на буките да го събудят. Този сблъсък между сън и събуждане е изведен като основен композиционен принцип на творбата – тя започва с думата „спи“, а завършва със „сепва“. Това движение от началото към края обикновено означава, че се е извършила някаква промяна в съществуващия ред, която наричаме събитие. В началната ситуация съществува един ред (езерото спи), но в хода на действието се случва нещо, което променя реда на началната ситуация, и тогава езерото вече ще е друго (сепнато, събудено). Имаме ли такова събитие в „Спи езерото“? Ако прочетем само първата и последната дума, бихме казали, че да, такова събитие има. Но ако прочетем цялото стихотворение, силно ще се усъмним в това. Защо?

          За да отговорим на този въпрос, трябва да поразсъждаваме още малко върху природата на конфликта. Основното противопоставяне между сън и будност се допълва от няколко други противопоставяния, имащи отношение към него. Най- близо до сблъсъка между сън и будност е контрастът между покой и движение – от една страна, езерото спи, т.е. намира се в пълен покой, докато буките, свождат вити гранки, преплитат отразени сянки, треперят, шепнат. Колкото и нежни, почти неуловими, да са тези движения, те все пак внасят някакъв момент на динамика в унесения сън на езерото, което нито трепва. От друга страна, в света на творбата се проявява още едно противопоставяне – между същност и привидност, между дълбочина и повърхност. Сенките на буките се преплитат в тихите му тъмни глъбини, но опитът на буките да събудят езерото стига само до понякога му сал повърхнини. Трета двойка оформя сблъсъкът между тишина и шум. Докато глъбините на езерото са тихи, движенията на буките издават звуци, макар и съвсем приглушени – треперят, шепнат. Във взаимодействието на всички тези противопоставяния, колкото и незабележими на пръв поглед да се те, се поражда и още едно, за което обаче ще поговорим малко по-късно. Защото е време да представим двете страни в конфликта.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave