1.Теоретична част

Корелацията между два сигнала се използва при откриване и разпознаване на сигнали в условията на интензивни смущения или когато сигналите са сравнително слаби. Корелационните функции изразяват количествено връзката (корелацията) на сигналите в различни моменти от времето. Съществуват два вида корелационни функции – автокорелационна и взаимнокорелационна.

Автокорелационната функция (АКФ) на периодичен и непериодичен детерминиран сигнал показва връзката между сигнала и неговото копие, изместено във времето.

АКФ е четна функция по отношение на τ: Ψ(τ)= Ψ(-τ); Началната стоиност на АКФ Ψ(0) е и нейната максимална стойност.

Взаимнокорелационната функция (ВКФ) показва връзката между два сигнала , изместени един спрямо друг във времето с τ . Тя се дефинира също за периодични и непериодични сигнали.

ВКФ не е задължително да бъде четна функция по отношение на аргумента τ . Максимумът на ВКФ не е задължително да бъде при τ = 0.Този максимум зависи от особеностите на двата сигнала , в коя област от времето те се препокриват максимално. При размяна на местата на два сигнала се получават различни ВКФ.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave