Лекции по СС на доц. Веска Георгиева от ТУ-София под формата на висококачествени снимки. Подбрани са всички нейни лекции, като са дописвани и допълнителни данни за формули, схеми и т.н. Темите са по конспекта.

Ето част от една лекция:

Същност на процеса модулация - нелинеен процес, при който параметрите на някакъв високочестотен сигнал се изменят в зависимост от някакъв нискочестотен сигнал (управляващ) сигнал, който е носител на информация.

Чрез модулирането се пренася спектъра на управляващия сигнал в областта на високите честоти. Благодарение на това се създават повече канали за връзка и информационният сигнал се предава на големи разстояния с малки загуби. Устройствата, които преобразуват сигналите се наричат модулатори.

 

В мястото на приемането се извършва обратно преобразуване- демодулация и се получава управляващият сигнал. В реален случай полученият след демодулацията сигнал не съответства на първоначалният, а съдържа незначителни изкривявания и смущения.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave