При изучаването на строежа и структурното състояние на металите и сплавите се използват различни методи за изследване, с помощта на които може да се получи изображение на металната структура. Един от най – разпросранените методи е изследването с оптичен металографски микроскоп, който дава възможност за директно наблюдаване на структурата на металите и сплавите, както и нейното фотографиране.
Микроскопът има две основни характеристики – полезно и общо увеличение. Общото увеличение (W) е равно на произведението от увеличението на обектива и окуляра:

@bgmateriali.com

Изтеглиsave