АНТОАН ДЬО СЕНТ ЕКЗЮПЕРИ – „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“. ГЛАВА XXI
 (въпроси и отговори)

 

          1. Като обърнеш внимание на начина, по който са изобразени времето и пространството в тази глава на повестта, определи дали текстът е по-близък до приказка или до литературен разказ. Кои пейзажни елементи се свързват с образите на лисицата и на малкия принц? С какви изразни средства авторът на повестта е предал събитията в тази глава? Кой задава въпросите и кой отговаря? Кой от кого се учи?
          Текстът на XXI глава е по-близък до приказката, тъй като времето и пространството не са определени точно, а и героите имат вълшебни качества – лисицата например говори. Разказвачът в тази глава много пестеливо изгражда ситуациите, в които протича диалогът между лисицата и малкия принц. И илюстрациите му също са пестеливи – показват диалога между двамата, един ловец и лисицата, която излиза от дупката. Събитията в тази глава са предадени основно под формата на диалог. Въпросите задава малкият принц, а лисицата отговаря. Важните неща той повтаря след лисицата. Подобна форма на обучение е много характерна за християнския свят, където във вярата се навлиза с въпроси и отговори.
          Пейзажните елементи от своя страна – „житните нивя“, „шумоленето на вятъра в житата“, се свързват с образите на героите, защото им припомнят за съществуването на другия. Лисицата обяснява този факт така: „Другите шумове ме карат да се пъхам под земята, шумът от твоите стъпки ще ме повиква като музика да изляза от дупката.“ С други думи, природните явления се превръщат в знаци на близост, на приятелство, на доверие между двамата.

          2. Опиши начина, по който лисицата разяснява непознатото на малкия принц. Защо малкият принц се връща при розите? Какво го кара да им говори така?
          Лисицата първо изрича новото понятие, което трябва да се обясни, после дава нагледен пример от реалния живот и накрая обобщава с поука. В процеса на обучение тя дава и практически задачи: кара например малкия принц да се върне отново при многото рози. Когато той се връща при тях, вече ги вижда с нови очи, защото е придобил ново знание. Той вече е разбрал каква е разликата между неговата роза и всички останали рози на света и затова им говори откровено, като им разяснява защо те не могат да заменят неговата роза. Новото знание е развило у него усет за качества, които са невидими за очите.

          3. Как си обясняваш фразата на лисицата „Печеля поради цвета на узрялото жито.“. С кой детайл от образа на героя свързваш тази фраза?
          По един детайл от образа на малкия принц, а именно, че има коса с цвят на злато, лисицата ще го свързва с други неща, които приличат на този детайл. Но това ще става само ако между лисицата и малкия принц има трайна връзка, плод на приятелски чувства. Ако се обичат и копнеят един за друг, тогава, дори и когато са разделени, лисицата ще си спомня за принца всеки път, щом види в природата около себе си знак, подобен на косите му – в случая житото, което е златисто.

          4. Кое е най-същественото?
          Най-същественото не е това, което се вижда на пръв поглед (невидимо за очите). То е в духа на човека или на природата. А в човека духът се изгражда чрез уважение към околния свят, чрез любознателност и отвореност за ново познание (времето, което губиш да него), чрез изграждане на чувствени отношения с околните (най-хубавото се вижда със сърцето), чрез съзнателно вършене на всичко това (отговорност).

@bgmateriali.com

Изтеглиsave