Честота на електрично поле – измерването на посоката на интензитета на оплето. При променливо ел. поле, диелектриците се поляризират непрекъснато в такт с честотата на поелто ( поради обратимоста на поляризацията). А при постоянно ел. Поле, поляризацията се извършва еднократно. Загубите (поляризационните) в променливао електрично поле нарастват значително, когато периодът на изменение на интензитета на полето стане съизмерим с времето необходимо за установяване на поляризацията.
Диелектрични загуби – електрическа мощност; изразходвана за награвянето на диелектрика, когато той се намира в електрическо поле
Ъгъл на диелектричните загуби
– представлява ъгъла, допълващ до 90˚ фазовия ъгъл между тока и напрежението.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave