Никола Вапцаров
    Не бойте се деца

    Работиме много,
    работим от сутрин до здрач.
    Но хлеба е малко.
    Но хлеба не стига, деца.
        И ваште лица
        са сгърчени вече от плач.
            И ваште очи
            са сухи и неми —
            такива големи,
            мъчително тъжни очи…
                И в тех е стаен
                ужас свиреп:
                    Хлеб!
                    Хлеб!

    Послушайте, малки,
    послушайте, мънички мои, —
    така е днес,
    наверно било е и вчера.
        И аз, понеже нямам храна,
            понеже нямам с какво,
                ето на:
                    ще ви нахраня със вера. —

    Ще дойдат години
        и ний ще ги стигнем водите
            ще впрегнем в бетонен ръкав.
                Не ще ги изпуснем, нали?
                    Ще ги впримчиме здраво.
                    Ще им кажем:
                    „Така ще вървите!“
                    И те ще тръгнат така!

    Ще имаме хлеб тогава.
    Ще имаме хлеб!
        И радост в очите ще имате,
        мънички мои.
        Имам ли аз,
        то значи да има за теб,
        имаш ли ти,
            то значи да има безброя.

    И толкова хубав ще бъде
        тогава живота.
            И днешната плесен
            ще бъде безкрайно далеко.
    Ще пееме всички.
            Ще пеем, когато работим,
            но радостни песни,
            които ще славят човека.

    И, ако случайно
        и аз остарея, тогава
            ще гледам от своя прозорец
                далечния път,
                    ще гледам как вие се връщате,
                        бодри и здрави,
                            и тихо ще шепна:
                                „О, колко е хубав светът!“

    Така и ще бъде!
    А днеска оскъден е хлеба.
            На вашите майки
            гърдите са сухи сега.
    Да хленчим — не ще ни помогнат
    и хленч не ни трябва.
    Но мен ме притиска
            жестока, дълбока тъга. —
    За вашто „сега“
    е горест стаена във мен.
    Ала
        не бойте се, деца,
            за утрешния
                ден!

@bgmateriali.com

Изтеглиsave