Кратки теоретични бележки: При падане на сферично тяло в съд с течност, между слоевете на течността възниква вътрешно триене. Това е предизвикано от разликата в скоростите на съседни слоеве от течността – най-близкия до тялото слой се движи с неговата скорост, а останалите слоеве се движат с други скорости. На сферата действат следните сили:
1. силата на съпротивлението, която е насочена нагоре. Тя се определя по закона на Стокс:

@bgmateriali.com

Изтеглиsave