Едно от основните топлинни свойства на телата, широко използвано в термодинамичния метод на изследване е топлинния капацитет. Топлинен капацитет е физична велична, численно равна на отношението между количеството топлиа Q предавана на тялото и изменението dT на темпертурата на тялото в разглежданите термодинамически процеси, т.е. термодинамично състояние. Топлинния капацитет на едно тяло е равен на произведението от масата му и специфичният му топлинен капацитет C=mc, или

@bgmateriali.com

Изтеглиsave