ОСНОВНИ СЮЖЕТИ НА СТАРИЯ ЗАВЕТ 

 

      Основният сюжет на Стария завет е свързан с договора между Яхве и еврейския народ. След създаването на света хората изживяват драмата на грехопадението – Адам и Ева вкусват от дървото на познанието и заради това са изгонени от рая. Така започват техните проблеми – изкарват си прехраната с труд, раждат се в мъки... Но не е само това – първородният грях предизвиква и други нарушения на божествения ред. Още синовете на Адам и Ева попадат в греха на братоубийството. Каин убива от завист брат си Авел. По-късно развратът на жителите от градовете Содом и Гомор предизвиква божия гняв и Бог изпраща ангели небесни да ги разрушат. Преди това обаче извежда праведника Лот, за да не загине невинен. Казва му да не поглежда назад, защото ще се случи нещо лошо. Жена му обаче не спазва забраната и се превръща в стълб от сол.

      Сетне хората намислят да построят кула, стигаща до небето. За да им попречи, Бог създава различните езици и така хората, погълнати от неразбирателство, не успяват да довършат своето дръзко начинание. Следва историята за всемирния потоп, от който се спасява само мъдрецът Ной. Той построява специален кораб, наречен ковчег, на който качва по една двойка от всички животни и растения, за да може земята да се възстанови в предишния си вид.

      Основните сюжети от първата част на Стария завет говорят все за едно и също нещо – за желанието на хората да се изравнят с Бога, да познаят доброто и злото и да достигнат небето. Заради тяхната горделивост Бог непрекъснато ги наказва.

      След това Старият завет ни повежда в историята на еврейския народ и неговия договор с Яхве. В началото е разказът за прародителя Авраам, който е готов да принесе в жертва дори собствения си син, за да измоли божията милост. За да го спре, Бог му изпраща един овен, който да пожертва вместо сина си. Централно място в старозаветното предание заема мотивът за дванайсетте синове на Яков, от които произлизат дванайсетте колена Израилеви. На практика така се слагат основите на еврейския народ. Предпоследният от тези синове – благословеният от Бога Йосиф – е продаден от братята си на пътуващи търговци и така се оказва в Египет. Там благодарение на мъдростта си и на божието благоволение се издига до главен управител на фараона. По земята настъпва голям глад и братята на Йосиф пристигат в Египет, за да търсят храна. Там Йосиф ги подлага на изпитание и след като се убеждава, че са се разкаяли, ги вика да заживеят с него в Египет. Така евреите напускат своята обещана им от Бога земя и се преселват в Египет. 

      Дълги векове прекарват те в египетското царство, докато не изпадат до унизителното положение на роби. Тогава Бог възлага на отгледания в царския дворец евреин Мойсей да изведе любимия му народ от Египет и да го върне в Обетованата земя. След множество перипетии Мойсей успява на извърши чудо и да спаси народа си. Така започва новата история на евреите, описана в книгите Изход, Левит, Числа и Второзаконие. Оказва се, че страданията в робство са далеч по-леки от големите отговорности на свободния човек, който сам трябва да се грижи за себе си, да почита Бога и строго да спазва неговите разпоредби. В търсене на по-голяма яснота за вярата, Мойсей се изкачва на планината Синай и там в непосредствен разговор с Бога получава две каменни плочи, на които са записани Десетте божи заповеди. Когато обаче слиза от планината, Мойсей заварва евреите да се молят пред идола на Златния телец. Роденият в робство не може лесно да пожелае и да оцени свободата. Затова Бог наказва евреите и техния водач да се скитат четиридесет години из пустинята, докато всички родени в робство умрат. В Обетованата земя Ханаан трябва да влязат само свободни хора. Дори Мойсей не е допуснат - той умира на границата. Водач на народа става неговият ученик Исус Навин.

      Междувременно, следвайки указанията на Бога, евреите построяват скинията, специална ритуална шатра, в която се пази ковчегът на завета, наречен кивот. В него са скрижалите, получени от Мойсей на планината Синай. Братът на Мойсей, Аарон, става свещеник, а по-късно служители на Бога са ставали само неговите потомци. Скинията се помещавала в специален двор, а пред нея се издигал жертвеник. При него търсели закрила от убиване с камъни онези, които били обвинявани в престъпление, което не са извършили. В шатрата можели да влизат само свещениците. Предната й част била отделена със завеса и се наричала Светая светих. В нея се намирал ковчегът със скрижалите. В Светая светих имал право да влиза само първосвещеникът и то само веднъж годишно.

      Следва богатата история от четирите книги Царства, в които се описват подвизите на малкото овчарче Давид, което с хитрост успява да победи филистимянския герой Голиат. В този момент Библията заприличва на класическия епос, в който централен момент е сблъсъкът между евреите и враждебните етноси. След победата над филистимците Давид става цар на юдеите и организира царство. Това му коства много войни и пролята кръв. Затова той не се смята за достоен да построи мечтания храм, където да се съхранява ковчегът на завета. Оставя това задължение на сина си Соломон, който се прославя с голямата си мъдрост. Но и Соломон в края на живота си се поддава на изкушението, забравя вярата и затова евреите попадат под вавилонски плен. В тъга и размисъл за причините, довели до падението, редица пророци пишат книгите си, в които изразяват своята мечта - да дойде Месия, който ще избави народа от всички нещастия.

      Нека сега погледнем към някои от най-важните сюжети - грехопадението, първото престъпление, историята на Мойсей и установяването на еврейския закон.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave