1. Предговор  
2. Боре Вихор
-Боре Вихор   
-В кулата край морето   
-Самоубиец   
-Бачо Киро   
-Сто двадесет души   
-Марш   
3. Видул Фингар
-Видул Фингар   
-Миналите   
-Над него ден изгрява   
-При гроба на убития другар   
-На Шипка   
4. Доре Груда
-Доре Груда   
-Из „Златен дъжд“   
-Песен   
-Скерцо. Григ   
-Към кой бряг   
5. Спиро Година
-Спиро Година   
-Аманети   
6. Велко Меруда
-Велко Меруда   
-Молитва   
-Съмнение   
-Селски църковен двор   
-Ай-Гидик   
-Скръб   
-Осанна!   
7. Китан Дожд
-Китан Дожд   
-Колиба   
-Срутини   
-Недовършен пейзаж   
-Старото куче   
-Вършитба   
-На пътя   
-Пейзаж   
-По главната улица   
8. Нено Вечер
-Нено Вечер   
-Невинен   
-Катунари   
-Безгрижен   
-Под липата  
-Гост   
-Гурбетчия   
9. Силва Мара
-Силва Мара   
-Епиталамии   
10. Стамен Росита
-Стамен Росита   
-Ослепях   
-27 априли 1866   
-Обичам   
-Незнайник   
-На другия бряг   
-Спастрена наздравица   
11. Чевдар Подрумче
-Чевдар Подрумче  
-Екстаз   
-Херой   
-Болния монах   
-Секирата на истината   
12. Иво Доля
-Иво Доля   
-Богоборец  
-В църква   
-Химна   
- Жрец на живота   
-Баща ми в мен   
-Псалом на поета   
-Запустение  
13. Бойко Раздяла
-Бойко Раздяла   
-Химни за смъртта на свръхчовека  
14. Тихо Чубра
-Тихо Чубра   
-Към Витлеем   
-В пустинята   
-На кръстопът   
-Моето внуче   
15. Секул Скъта
-Секул Скъта   
-Слава   
-Воля за живот   
-Истина   
-Епитафия   
-В Аида   
-Висота   
-Перикъл  
16. Нягул Кавела
-Нягул Кавела   
-Пролет   
-В грях   
-Хорото на живота   
-Рожба на слънцето   
-Как господ бог даде воля да стане земя и какво подир това стори Сатанаил   
-На кръстопът   
-Изгората на Шемзедин Хафиса   
17. Ралин Стубел
-Ралин Стубел   
-Пътека   
-Майчина песен   
-Нощем   
-Трепетлика   
-Лятна вечер   
18. Недко Ветко
-Недко Ветко   
-По главната улица   
-Слугинче   
-Пред буфета   
-Биволи   
-Кошмар   
-В неделя по обяд   
19. Витан Габър
-Витан Габър   
-Епитафии  
-Херувико   
20. Вита Морена
-Вита Морена   
-Може би моя   
21. Боне Войдан
-Боне Войдан   
-Където мина, чувам стар и млад…   
Стихотворения, печатани в оригиналното (първото) издание и невлезли във второто
22. Видул Фингар
-Празник   
23. Доре Груда
-Из „Златен дъжд“  
-Не възкръсява   
24. Спиро Година
-Аманети   
25. Китан Дожд
-Старица   
26. Нено Вечер
-Не се грижи  
-Поука 1 
27. Чевдар Подрумче
-Книга на битието 
28. Недан Ветко
-В механата

@bgmateriali.com

Изтеглиsave