Печатен възел – представлява печатна платка заедно с монтираните градивни елементи (резистори, кондензатори, диоди, транзистори, интегрални схеми, съединители и др.) Свързването им към платката  се осъществява най-често чрез спояване.

Печатен проводник – една проводяща ивица или площадка в проводниковото изображение

Печатен монтаж – начин на мантаж, при който електрическото свързване на елементите, включително и екраните, е изпълнено с помощта на печатни проводници

Монтажна страна на ПП – страна на ПП, върху която са монтирани повечето от градивните елементи

Проводящ слой на ПП – проводящо изображение, лежащо в една плоскост

Широчина на печатния проводник – напречният размер на печатния проводник, в която и да е негова точка

@bgmateriali.com

Изтеглиsave