1. Ако не знаеш, няма да можеш.
2. Ако гониш два заека, не можеш да хванеш ни един.
3. Ако правдата не помогне, кривдата-никога.
4. Бащина поука - синова сполука.                     
5. Без наука няма сполука.
б. Бий го по краката, за да не те бие по главата.
7. Блага реч железни врати отваря.
8. Брат брата не храни, ала тежко му, който го няма.     
9. Бързата работа - два пъти работа.                    
10. Бързата работа - срам за майстора.                  
11. Виното не седи мирно в главата както в бъчвата.     
12. Вино, вино, голо вино, продаде ми вола, а на брата дори двата, пък на тате и колата.
13. Всяка работа плаче за майстора си.                 
14. Вярна дружина, яка твърдина.                     
15. Вълкът разкъсва оня, който се държи като агне.
16. Вълкът козината си мени, но нрава си не мени.
17. Гарван гарвану око не вади.
18. Голям залък глътни, голяма дума не казвай.
19. Да ти направи нещо, то да ти продума!
20. Два лешника един орех надвиват.
21. Два остри камъка брашно не мелят.
22. Две дини под една мишница не се носят.
23. Дели Марко вино пие, децата му трици лижат.
24. Дорде не си убил мечката, не продавай кожата й.
25.Дорде се мъдро намъдрува, лудо се налудува.
26. Докато не попаднеш във вира, не можеш да се научиш да плуваш.
27. Дума стрела не е, пък в сърце се забива.
28. Дъл6ока рана заздравява, а лоша дума не се забравя.
29. Дървото се превива, докато е младо.
30. Един тупа тъпана, друг събира парсата.
31. Една крастава коза всичкото стадо окраставява.
32. 3агрижил се като вълк за овцете.
ЗЗ. Изтъка си платното, подритна кросното.
34. Казана дума-хвърлен камък.
35. Каквато попара си надробиш, такава ще сърбаш.
36. Камък да улови, на злато става.
37. Капка по капка - вир се навира.
38. Книгата дъно няма.
39. Книгата има очи.
40. Книгата е четири очи.
41. Книгата на зло не учи.
42. Който копае гроб другиму, сам пада в него.
43. Който на младини пирува, на старини робува.
44. Който последен се смее, най добре се смее.
45. Който се учи, той ще сполучи.
46. Който се хвали, не пали.
47. Много думи малко пари струват.
48. На каквото си постелеш, на такова ще легнеш.
49. На страха очите са големи.
50. Не вижда гредата в своите очи, а сламката в чуждите.
51. Не гледай мома на хорото, а на нивата.
52. Не се ли помъчиш, няма да сполучиш.
53. Ока жито да имаш и него дай на майстор да го смели.
54. Пиян човек - съдран чувал.
55. Поп и калугер не дават, защото имат две ръце - с едната вземат, с другата благославят.
56. Попът прави, селото тегли.
57. Попът на закон учи, а закон не варди.
58. Работата да се бои от тебе, не ти от нея.
59. С гнило въже в кладенец не влизай.
60. Сговорна дружина от сеймени не се бои.
61. Силом заек не се лови, ами с колай.
62. Вятър работа.
63. На две - на три.
64. Навирил нос.
65. От дъжд на вятър.
66. От трън, та на глог.
67. От игла до конец.
68. През куп за грош.
69. След дъжд качулка.
70. След сватба булка.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave