Физиката е една от най-старите природни науки. Древните гърци са я възприемали като наука заоколния, реално съществуващ свят и са я наричали натурфилософия. Не е възможно да се поставятточни граници между физиката и другите природни науки. Всички опити да се даде строго определениена физиката като наука за ограничен клас обекти остават безуспешни. Всеки обект притежава общисвойства (механични, електрични, топлинни и др.), които са предмет на изучаване от физиката. Етозащо тя може да се определи като наука за най-общите и най-прости форми на съществуване наматерията (вещество и поле), които влизат в състава на всички сложни материални системи, завзаимодействието на тези форми и за тяхното движение. Тя е основа на всички останали природнинауки.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave