В коя от думите има правописна грешка /задача 1. – 6./
Прочети текста и реши задачите към него.

Поводите за подаряване на цветя са най-различни. Навремето е било прието цвете да се поднася само на жените, но днес това не е привилегия само на силния пол. Все по-често и дамите добавят към своя подарък за любимия цветя.
Все пак е добре да се знае, че цветята имат свой език, и когато подбираме кое от всички да предпочетем, трябва да се вслушаме в традицията, в правилата на етикета, но и в собствения си вкус.
1. Текстът има за цел преди всичко:
а) да разсмива;
б) да разкаже случка;
в) да убеждава;
г) да даде полезни знания.
2. Текстът е откъс от:
а) вълшебна приказка;
б) хумористичен разказ;
в) книга за етикета;
г) сборник с басни.
3. Предмет на текста са:
а) жените;
б) обичаите;
в) цветята;
г) чувствата.
4. Темата на текста е:
а) Цветята и древните хора.
б) Цветята – дар за жените.
в) Цветята и чувствата на хората.
г) Подаряването на цветя.
5. Глаголните форми във втория абзац на текста са за:
а) минало свършено време;
б) сегашно историческо време;
в) обобщено сегашно време;
г) минало несвършено време.
6. Коя от глаголните форми е за минало свършено време:
а) мислех;
б) водех;
в) взех;
г) пишех.
7. В преразказа на шестокласник има 13 грешки. Поправи ги:
Бие звънеца и учениците искачат от стайте. На път към вкъщи Елица се одбива от езерото. Лебедите са отплували на вътре, само най-белоснежния от всички стой на брега. Момичето се заглежда в него и се ожасява. Вместо очи лебеда има само две бели ципи. Сляп е. Елица се приближава до него, протяга рака да го погали. Птицата потреперва, но неотива навътре. От очите на детето потичат сълзи. А белокрилия сляп лебед отваря човката си, сякаш изка да въздъхне, и доверчиво слага глава върху момичешката длан.
8. Представи си следната ситуация:
- на екскурзия си с класа си, но си се загубил в гора и не можеш да се ориентираш за пътя към хотела, в който сте отседнали;
- срещу теб приближават двама възрастни – мъж и жена.
Как ще ги помолиш за помощ? Запиши репликите си.
(.........................................................................)
9. Коя от думите е с две представки:

а) несговорчив;
б) нелюбезен;
в) невнимателен;
г) недружелюбен.
10. В кой ред думите са сродни:
а) тромав - пъргав;
б) сърдечен - дружелюбен;
в) приказлив - разказвач;
г) откривам - намирам.
11. В кое изречение има грешка?
а) В играта има трима участници.
б) Няколко участника ще си оспорват първото място.
в) На двора има много ученици.
г) В нашето училище има около хиляда ученици.
12. В кое изречение има грешка?
а) Кой мислиш да предложиш за водещ?
б) Кой знае нещо интересно по темата.
в) Не знам кого да поканя на рождения си ден.
г) Кои от вас ще дойдат на празника?
13. В кое изречение е употребено съставно глаголно сказуемо?
а) Птиците започнаха да пристигат.
б) Птиците закръжаха над комина.
в) Птиците имат свои гнезда в селото.
г) Птиците сякаш искат да поздравят хората.
14. В кое изречение НЕ е употребено съставно именно сказуемо?
а) Децата са доволни.
б) Децата бяха щастливи.
в) Децата станаха сериозни.
г) Децата станаха от сън.
15. Направи синтактичен анализ чрез подчертаване и попълни таблицата с думите от изреченията:
Първите щъркели тържествено закръжиха над селото.

В градината на съседите се чуваше детски глъч.

Глаголи-
Съществителни имена -   
Прилагателни имена -    
Наречия -    
Предлози -
 
16. Състави изречение по схемата:

Подлог ––– Сказуемо –––– Пряко допълнение –––––Обстоятелствено пояснение.
(............................................................................................)
17. Кое изречение е безлично:

а) Кокичето цъфна.
б) Заваля дъжд.
в) Ухае на люляк.
г) Прочетох книгата.
18. Кое изречение е безглаголно:
а) Беше хубав летен ден.
б) О, колко е весело!
в) Бъди здрав и щастлив!
г) Честит рожден ден!
19. В кое изречение има пунктуационна грешка:
а) Донесоха ми книгата, наградена на конкурса.
б) Книгата, наградена на конкурса е наистина интересна.
в) Книгата ще се хареса на читателя с приключенски дух.
г) Пълна с приключения, книгата ще има успех.
20. В кое  от изреченията си не е местоимение:
а) Ти си моята най-добра приятелка.
б) Много държа на старите си приятели.
в) Пожелавам си винаги да сме приятели.
г) Готова е на всичко за приятелите си.
21. В кое изречение е употребена глаголна форма за минало неопределено време?
а) Тя беше пристигнала скоро.
б) Тя е пътувала цяла нощ.
в) Тя е уморена от пътя.
г) Тя щеше да закъснее.
22. В кое изречение е употребена глаголна форма за бъдеще време в миналото?
а) През ваканцията ще играем до насита.
б) През ваканцията ни чакаха весели игри.
в) През ваканцията нямаше да скучаем.
г) Игрите през ваканцията няма да имат край.
23. В кое изречение е употребено обобщително местоимение?
а) Всеки обича морето.
б) Харесвам себе си на тази снимка.
в) Никой не се радва на лошото време.
г) Ще ходя на море с моите приятели.
24. Трансформирай текста, като използваш за основно сегашно време.
Той разбра, че музиката, на която играеха топлите дъждовни капчици, идваше от терасата на първия етаж.
Беше отворил прозореца и скоро щеше да види момичетата, облечени в бели костюми. Те имаха на вратовете си
шалчета от червена коприна, а саката им бяха обшити със златни ширити и също такива златни копчета. На главите си бяха сложили шапки от червено кадифе, украсени с блестящи пайети.
.......................................................................................................
25. Посочете невярното твърдение.
Основни теми в „История славянобългарска” са:

а) произходът на българския род и език;
б) възторгът и преклонението пред родната природа;
в) културните и духовни постижения на българите;
г) славното минало на българския народ.
26. Посочете верния отговор.
Основен мотив в стихотворението „Вятър ечи, Балкан стене” е:

а) мотивът за съня и пробуждането;
б) красотата на отечеството;
в) красотата на Балкана;
г) проблемът за нравствения избор.
27. Посочете верния отговор. „Хайдути” е:
а) лирическо стихотворение;
б) хайдушка народна песен;
в) лиро-епическа поема;
г) басня.
28. Посочете невярното твърдение. Героите в „Хайдути” са:
а) Чавдар;
б) майката на Чавдар;
в) лирическият говорител;
г) Петко Страшника.
29. Посочете верния отговор. Иван Вазов е наричан:
а) родоначалник на Българското възраждане;
б) енциклопедист;
в) класик и патриарх на българската литература;
г) поет на Града.
30. Главата „Радини вълнения” започва с:
а) портретна характеристика на героя;
б) биография на героя;
в) душевно състояние на героя;
г) действия на героя.

 

 

 

 

 

 

 

 

Отговори на теста:
1.    - г; 2 – в; 3 – в; 4 – г; 5 – в; 6 – в;
7.  Бие звънецът и учениците изскачат от стаите. На път към вкъщи Елица се отбива от езерото. Лебедите са отплували навътре, само най-белоснежният от всички стои на брега. Момичето се заглежда в него и се ужасява. Вместо очи лебедът има само две бели ципи. Сляп е. Елица се приближава до него, протяга ръка да го погали. Птицата потреперва, но не отива навътре. От очите на детето потичат сълзи. А белокрилият сляп лебед отваря човката си, сякаш иска да въздъхне, и доверчиво слага глава върху момичешката длан.
8.    – например - Добър ден! Извинете, знаете ли къде се намира хотел Х?
Изостанахме от групата и сме се изгубили…
9.    – а; 10 – в; 11 – б; 12 – а; 13 – а; 14 – г; 15. Определение, подлог, обст. пояснение, сказуемо, обст.пояснение; Обст.пояснение,определение,сказуемо,определение, допълнение.
Глаголи  -  закръжиха,  се чуваше, 
Съществителни  имена  -  щъркели,селото, градината, съседите,глъч     
Прилагателни имена -  детски   
Наречия -  тържествено   
Предлози - в, над
16. – например  - Децата играят футбол на двора.
17. - в; 18 – г; 19 – б; 20 – а; 21 - б; 22 - в; 23 – а;
24- Той разбира, че музиката, на която играят топлите дъждовни капчици, идва от терасата на първия етаж. Отвори прозореца, за да види момичетата, облечени в бели костюми. Те имат на вратовете си шалчета от червена коприна, а саката им са обшити със златни ширити и също такива златни копчета. На главите си имат шапки от червено кадифе, украсени с блестящи пайети.
25. – б; 26 – а; 27 – в; 28 – г; 29 – в; 30 – а;

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave