Тук ще откриете няколко варианта на задачите, които се падат при изпит по Сигнали и системи. Задачите са писани подробно и в стъпки. Те са за изпита по СС в ТУ-София. 

Какво се учи в предмета "Сигнали и системи":

 1. Общи сведения от теорията на информацията.
 2. Електрически сигнали – видове, основни характеристики.
 3. Спектрален анализ на периодични сигнали и непериодични сигнали.
 4. Корелационен анализ.
 5. Дискретизация.
 6. Линейни преобразувания на сигналите.
 7. Входен и изходен импеданс на четириполюсник.
 8. Аналогова и цифрова филтрация.
 9. Модулация и демодулация.
 10. Кодиране, Преобразувания на сигналите.
 11. Приложение на теоремата на Найкуист – Котелников. 

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave