1. Определяне на ГФ и основните функции:

 Главна функция (ГФ) - служи да осъществи обемен монтаж на електрически и електронни устройства.  

   - (Основна функция) ОФ1 – изолация;

   - ОФ2 – закрепване;

   - ОФ3 – провеждане на електрическа енергия;

   - ОФ4 – защита;

2. Описание на варианти на: снопа като цяло, начина на разпознаване на проводниците, начина на прикрепване на проводниците. 

   Електрическите връзки между дадените елементи и устройства може да се реализират  по друг начин, като например снопа се раздели на няколко малки снопа за по удобно сортиране и опериране при техническо обслужване , ремонт и монтаж. 

   За разпознаване началото и края на снопа може да се използват:

- различен цвят на проводниците от снопа; 

- пръстени с различен цвят поставени в двата края на всеки проводник; 

- показателен пръстен с маркиран номер на проводника; 

- буквено или буквено-цифрово означение върху изолацията на проводниците.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave