Развити въпроси за изпита по СС при В. Георгиева в ТУ-София. Тук ще откриете в WORD и PDF формат всички въпроси, които може да се паднат да изпита по СС.

Ето кои са те:

3 - Ортогонални сигнали. Обобщен ред на Фурие.
4 - Апроксимиране на периодични сигнали чрез тригонометричен ред на Фурие. Равенство на Парсевал.
5 - Комплексна форма на реда на Фурие. Спектър на непериодични сигнали.
6 - Корелационни функции на сигналите. Свойства.
7 - Взаимна спектрална плътност. Теорема на Релей.
8 - Връзка между корелационната функция и енергийния спектър на сигнала.
9 - Динамично представяне на сигналите. Конволюция.
13 - Амплитудна модулация (АМ). Спектри на сигнали с АМ.
14 - Енергийни съотношения при сигнали с АМ. Разновидности на АМ.
15 - Сигнали с ъглова модулация (ЪМ). Спектри на сигнали с ЪМ.
16 - Амплитудно импулсна модулация (АИМ). Спектър на сигнали с АИМ. Теорема за дискретизацията.
17 - Сигнали с фазово импулсна, честотно импулсна и широчинно импулсна модулация (ФИМ, ЧИМ и ШИМ).
18 - Импулсна кодова модулация (ИКМ) и делта модулация.

 

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave