Българският речев етикет е система от правила, реализиращи се в речеви действия, приети от обществото като етикет на речево поведение; тези речеви действия сигнализират начало, поддържане и край на общуването.
Всички изрази в българския речев етикет се групират в 12 тематично обособени групи.
1. Изрази за обръщение:
а) към непознат партньор:
- Извинете! Простете! Господине! Госпожо!
- Господин + фамилното име; 
- Господин+ Министре (звателен падеж)
б) към познат партньор:
- при разлика в йерархията: Господин .......
- при родство: мамо, лельо......
- при близост: скъпа, мили.......
2.  Изрази за поздрав:
а) универсални поздрави:
- Добро утро! Здравейте! Добър ден!
б) поздрави, с функции на пожелания:
- Добре дошъл! Живо-здраво! Добре заварил!
в) поздрави, с функции на обръщения:
-  Ало! Моля? Слушам!
3. Изрази за сбогуване:
а) универсални езикови формули за прощаване:
- До утре! Довиждане! Сбогом! До скоро!
б) етикетни формули за прощаване-пожелание:
- Всичко хубаво! На добър час! Успех! Лек ден! Лек път!
в) етикетни формули за прощаване-молба: 
- Умната! Прощавай!
4. Изрази за извинение:
а)универсални езикови формули за извинение: 
- Извини ме! Извинявайте! Пардон! Позволете да се извиня!
Отговори: За нищо! Няма нищо!
б) етикетни формули за извинение-молба: 
- Моля Ви! Моля да бъда извинен!
в) етикетни формули за отказ-извинение: 
- Съжалявам, но не....! Извинявай, но не...!
5. Изрази за благодарност:
а) универсални етикетни изрази:
- Благодаря! Благодарен съм ти!
б) етикетни формули за благодарност- пожелание:
- Сполай! Жив да си!
в) етикетни формули за благодарност-комплимент 
- Вие сте много любезен (внимателен)! Много мило!
6. Изрази за молба.
7. Изрази за поздравление
8. Изрази за пожелание
9. Изрази за покана
10. Изрази за запознаване
11. Изрази за комплимент
12. Изрази за съчувствие и за съболезнование

 

Разработил: Павлина Тотова

@bgmateriali.com

Изтеглиsave