Романтическият герой

 

Един от основните персонажи в художествените произведения е пътуващият, естествен човек, който е привлечен от далечното и непознатото, от екзотичния свят на Ориента и копнее да живее в хармония с природата. Само ако овладее нейния тайнствен език, може да проникне във висшата духовна свръхреалност, за която бленува. Пътуването може да се осмисли метафорично и като носталгично завръщане чрез спомените в детството. Образът на детето в литературата на Романтизма е олицетворение на невинността, нравствената чистота, искреността, емоционалното начало и е противопоставен на градския свят на фалша, лицемерието, покварата.

Романтиците „пътуват" и към средновековното минало на своя народ (шотландският писател Уолтър Скот), проявяват интерес към създаденото от творческия народен дух - песните, легендите, приказките, от които черпят вдъхновение. Братята Якоб и Вилхелм Грим издават „Детски и семейни приказки", а Арним и Брентано публикуват сборника с немски народни песни „Вълшебният рог на момчето".

Творците изграждат образа не само на чудака, странника, скитника (пилигрима), мечтателя със съзерцателна нагласа, но и на бунтаря, борбената, непримирима с деспотизма личност, която влиза в конфликт със социалната система. Персонажите, например граф Монте Кристо, се отличават със своята изключителност и двойственост. Героят на Дюма съчетава божественото и демоничното, отмъстителността и благородството, желанието 3а възмездие и великодушието.

Поетите отхвърлят нормите в изкуството, настояват 3а абсолютна творческа свобода. В предговора към своята драма „Кромуел" Виктор Юго провъзгласява основополагащия художествен принцип на Романтизма: „Да разбием с чук теориите, поетиките и системите. Няма ни правила, ни образци. Или по-точно - няма други правила извън общите закони на природата, които господстват над цялото изкуство". За романтиците творецът е гениална личност с изострена чувствителност и необуздана фантазия, посредник между божественото и земното, жрец и пророк, който вижда бъдещето и изрича дръзко истината („Пророк", Александър Сергеевич Пушкин).

@bgmateriali.com

Изтеглиsave