„Любов" („Любовна болка")

 

Стихотворението „Любов" е вероятно най-известната лири­ческа творба на Сафо заедно с „Молба към Афродита". В него може да бъдат открити характерното 3а поетесата изживяване на лю­бовта и начинът, по който то е претворено в слово.

Творбата е типичен представител на лириката. В нея няма раз­казана история. Има само изповядани, споделени съкровени чувства. Един от големите изследователи на старогръцката лирика - Бруно Снел, немски класически филолог от XX в., пише в своя статия: „Това е сватбена песен за едно момиче от обкръжението на Сафо; началото по традиция възпява блаженството на мъжа, който ще отведе младата жена у дома си; на Сафо нейната женитба донася раздяла".

Обичаният човек е въплъщение на красотата. Подобен на бог е и онзи, който е близо до него и разговаря с него, защото тази близост е дар, достоен само за боговете. Влюбената жена, гле­дайки тази сцена, е изцяло подвластна на чувствата и страсти­те си. Но тя е далеч и това поражда страдание. Душевната болка, както е типично 3а древногръцкото словесно изкуство, е пре­дадена като болка на сетивата. Сърцето, тялото, кожата, очите, ушите, езикът, нозете като че поотделно изживяват любовния копнеж. Словото в творбата назовава най-интимните преживя­вания откровено, открито.

Показателно е и движението на внушенията в лирическия текст. Началото на творбата заговаря за любовта. Любовта е най-човешкото чувство. То дава усещане на човека, че е жив. От любовта се ражда животът. Влюбената жена обаче не е заедно с любимия човек. Тя е и близко до него - вижда го, чува го, но е и далеч от него - няма го общуването, няма я близостта, тя е само наблюдаваща отстрани. Именно това отсъствие на близост, на общуване поражда болка, страдание. Любовният копнеж като че ли лишава тялото от неговата жизненост. Защото влюбените постигат любовта в пълната си отдаденост един на друг - тогава, когато са заедно и душевно, и емоционално, и физически. Внушението на стихотворението „Любов" е, че това пълно еди­нение с другия не е възможно. Така се появява усещането за самота, а то води до усещането за смърт.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave