По онова време, в средните училища френският език се въвежда като учебен предмет, но има голям недостиг на учители, които да го преподават.

Това обстоятелство изобщо не безпокои нито управата на училищата, нито учениците. Напротив, един учител, по задължение на управата започва да преподава и да учи френския език заедно с учениците. Когато учителят си научи урока, часът върви трудно, но когато и учителят не си знае урока, нещата са леки. Разговорите отиват към други теми.

Учителят си подготвя урока така, че винаги започва по един и същ начин - изтъква, че френският език е необходим не на министъра на външните работи, а на портиера в хотела. Поставя пред себе си книгата "Олендорфов метод за изучаване на френски език" и започва диалог по този учебник.

Въпросът пита дали братът на вашата жена има птица, която хубаво пее, а отговорът повтаря същите думи, само че пред тях се поставя едно "да".

Същите са и въпросите за роднинската връзка на братовчедките или за ножчето на чичото, или за това дали вашият брат говори френски език или сестра ви яде сирене. Отговорите са с " да " и повтаряне на другите думи от изреченията.

От този метод се учи и един дипломат, който при мисия на дипломатически вечери повтаря ограничения запас от думи на френски език.

Немският език обаче върви малко по-трудно, но учителят умее да обяснява вещо. Особено е обяснението на спомагателния глагол, оня, който помага  на другия. Примерът е с окопаването на лозето,  когато не можеш да свършиш сам работата,  търсиш помощ от комшията. Haben, като добър комшия се съгласява и заедно се захващат за работа.

В друг случай трябва да се прекопае царевицата. За да не вика същия комшия, се сеща да извика другия съсед. Така учителят нагледно, с примери, обяснява на децата спомагателния глагол в немския език. Накрая изпитва ученика Сретен. Пита го кого ще извика, ако не си знае урока. Сретен отговаря, че ще повика Живко, съседа си по чин. Живко пък помага, като казва, че денят е бил къс и човекът не е могъл да смогне да окопае лозето, затова е повикал комшията и така нататък.

Освен спомагателните глаголи учениците трябва всеки ден да научават наизуст по двайсет думи. Тези думи се учат през междучасието, преди часа по немски език, но се забравят веднага, след като свърши часа. Най-много неприятности този език създава с изключенията си в граматиката.Тях никой ученик не може да научи и затова никой няма добра оценка по немски.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave