СБИТ ПРЕРАЗКАЗ


          Докато общуват, на хората се налага да преразказват ситуации, в които са попаднали, или интересни случки, които са преживели. Сред приятели често преразказваме наскоро гледан филм или прочетена интересна книга. Така, без да се замисляме, ние правим устни преразкази. Обикновено преразказваното от нас не е в същия обем, в който сме го гледали или прочели - преразказваме го накратко. С други думи, правим сбит преразказ.
          Вие вече сте правили преразкази на художествени текстове. Нещо повече - преразказвали сте текстове, като сте променяли гледната точка в тях. Този тип преразказ в пети клас определихме като трансформиращ преразказ.
          Сбитият преразказ е също форма на трансформация (промяна) - преразказваме със свои думи накратко определено художествено произведение. За сбития преразказ са в сила общите изисквания за преразказ, но има и някои специфични особености.
    •     Основният сюжет на преразказвания текст се съкращава, като не се променя редът на събитията в него. Сбитият преразказ трябва да има разбираем сюжет, който да съответства на сюжета на преразказваната художествена творба.
    •     Художествените елементи на преразказваната творба, които не се отнасят до сюжета - например различни описания, не се преразказват. Може да бъдат преразказани само когато са значими за събитието и тяхната липса би попречила на пълното му разбиране.
    •     Преразказът е предназначен за читател, който не познава преразказания текст. Това означава, че читателят на преразказа трябва да добие пълна представа за случилите се събития в творбата, без предварително да я е прочел.
    •     Преразказът е значително по-кратък от преразказвания текст. Например вашият сбит преразказ на „Косачи“ не трябва да надхвърля обем от две страници на тетрадка малък формат. Разбира се, този обем е примерен и зависи от индивидуалните качества на почерка на всеки ученик.
    •     Изреченията, които използваме в сбития преразказ, са прости. Те правят езика стегнат и не дават възможност за включване на странични и несъществени за преразказа факти и елементи. Употребата на сложни изречения е ограничена, а конструкцията им трябва да бъде проста - например едно главно и едно подчинено изречение.
    •     Основното глаголно време е сегашно.
    •     Използваната в преразказваната творба пряка реч се преобразува в непряка.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave