СБИТ ПРЕРАЗКАЗ

 

          Нека припомним кои са най-важните условия за един добър преразказ:
          1. Преразказът има за цел не само да предаде съдържанието на историята, но и да развълнува читателя.
          2. Преразказът трябва да съдържа всички основни елементи от разказваната история.
          3. Преразказът трябва да следва точно логиката и последователността в развитието на действието.
          4. Използваните изразни средства трябва максимално да се доближават до тези в оригиналния текст.

          В много случаи подробното преразказване не е нужно. Било защото текстът е дълъг, било защото причината, поради която преразказваме, не изисква слушателят да узнае всички подробности, а само най-важните моменти от историята. В тези случаи прибягваме до сбит преразказ. Изискванията към него са същите, както и при подробния, но с едно допълнение – трябва да сме в състояние да преценим кои точно моменти от историята съставляват нейния гръбнак и да се съсредоточим само върху тях. Като при това не забравяме, че и сбитият преразказ също трябва да развълнува читателя, както и оригиналната история. Това означава, че избягвайки маловажните детайли, все пак трябва да изградим повествованието така, че то да е привлекателно. Което ще рече, че изказът ни трябва да бъде не само кратък, но и изразителен.

          ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТАТА

          1. Прочитаме внимателно текста, който ще преразказваме. Ако се налага – два или три пъти.
          2. На отделен лист си отбелязваме времето и мястото, където протича действието. Ако те се променят – отбелязваме в кой точно епизод става това. Изписваме и основните герои, като внимаваме кой каква роля играе в развитието на действието. Разделяме героите на две групи. Едната съдържа само тези герои, без които логиката в развитието на действието не може да бъде разбрана. Те задължително трябва да присъстват в сбития преразказ. Другата група ще съдържа второстепенните герои, от които при нужда може да се лишим.
          3. Разделяме историята на епизоди. Най-добре е това да стане в специална таблица, като срещу всеки епизод отбелязваме с едно изречение най-важното от съдържанието.
          4. Определяме ядрото на разказа и епизодите, които по някакъв начин го поясняват. Така няма да пропуснем нищо съществено.
          5. Съставяме схема на композицията, като при всеки епизод си отбелязваме каква е неговата композиционна функция. След това ще се придържаме към същата схема.
          6. Отбелязваме някои по-специални изрази, които предизвикват особено въздействие при четене. Ако са достатъчно кратки, ги запазваме.
          7. Отбелязваме си как точно започва и завършва историята. Тези два момента са особено важни за всеки разказ, затова трябва да се стремим да ги запазим, макар и в съкратен вид.
          8. Написваме преразказа.

          За да се улесним при работата, добре е да използваме таблицата:

ЕПИЗОД
Функция на епизода в композицията
Съдържанието с едно изречение Герои и техните функции.
Кой е задължителен и кой може да отпадне?
Време и място
Въведение      
Първи епизод      
Втори епизод      
... епизод      
Финал      

@bgmateriali.com

Изтеглиsave