СФЕРИ НА ОБЩУВАНЕ. 
ТЕКСТЪТ В НАУЧНОТО ОБЩУВАНЕ

 

          Прочетете четирите текста и характеризирайте всеки от тях според елементите на речевата ситуация.

          Истинските котки оцеляват. Превърнали са оцеляването в изящно изкуство. Кое друго животно го хранят не защото е полезно или защото варди къщата, или пее, а защото, когато най-сетне се нахрани, добива доволен вид? И мърка. (...) Други същества са наблегнали на големите зъби, дългите крака и прекалено щракащите мозъци, докато котките са се задоволили само със звук, който съобщава на света, че са щастливи.
                                                                                               Тери Пратчет, „Автентичната котка“

          Мамо, с тати видяхме в зоомагазина персийско котенце – дебеличко, беличко, пухкавко, с меки ушенца. Ще ми го купиш ли, ако папкам и слушкам?

          Най-дългият домашен котарак в света, влязъл в рекордите на Гинес, се казва Лудо и размерът му е 120 см, съобщава агенция ЮПИ. (...) По природа той е доста мързелив и предвид размерите си се оказва много по-тромав от останалите си събратя.
                                                                                              bTV Новините

          Котка е сборно название на по-дребните представители на семейство Котки и е подвид, произлязъл от дивата котка.
          Котките са месоядни, потвърждение на което са специализираните кучешки зъби и храносмилателната им система. Те рядко ядат растителна храна, защото не могат да синтезират аминокиселини само от растителен материал.
          Бременността при котките продължава 61 - 63 дена и завършва с раждането на 2 до 7 малки.
                                                                                                 По материали от Уикипедия

          Общуването може да протича в различни области на живота, които се отличават по темите, целите, условията на общуване и подбора на езикови средства. Тези области се наричат сфери общуване.

          СФЕРИ НА ОБЩУВАНЕ. НАУЧНА СФЕРА

Естетическа сфера Битова сфера Медийна сфера Научна сфера
Четене на художествена литература, гледане на театрални постановки и др. Неофициално общуване вкъщи, с приятели, близки, познати и др.  Четене на вестници и списания, на новини в интернет, слушане на радио, гледане на телевизия и др. Възприемане на текстове от областта на различни науки по време на урок в училище, при четене от учебник, енциклопедия и др.

          Последният текст, представен в урочната статия, е характерен за научната сфера. В него са съобщени точни факти за котките. Използвани са понятия, с които зоологията си служи – семейство Котки, подвид, дивата котка, месоядни, храносмилателна система. Тези понятия се наричат термини.

          Някои термини произхождат от думи, които се използват в ежедневието. Когато тази дума се превърне в термин, тя придобива по-стеснено значение. Затвориха животните в клетки./Всеки организъм е изграден от клетки.

          Обикновено термините не се заменят със синоними, а предметът на текста се означава с повторение или с местоимения.

          Когато сме в час, слушаме лекция, четем учебник или енциклопедия, търсим в интернет информация по научен въпрос, ние общуваме научно – създаваме или възприемаме научен текст.

         ОСОБЕНОСТИ НА НАУЧНОТО ОБЩУВАНЕ

          ■ Участници – авторите на научни текстове и всички, които се интересуват от научни знания.
          ■ Предмет – факти, предмети, процеси и явления от действителността, природата и обществото, които се изучават от различните науки (физика, математика, география, биология, история и др.).
          ■ Цел – да се дават знания, да се обменя научна информация.
          ■ Условия – предимно в официална обстановка, обикновено писмено и непряко (може да бъде устно и пряко, когато слушаме урок или лекция).

          ТЕРМИНИТЕ В НАУЧНИЯ ТЕКСТ

          Термините са специфични думи и изрази в пряко значение, които се употребяват в сферата на дадена наука и назовават точно определено понятие. Например: лице, квадрат (математика); подлог, просто изречение (граматика); климат, долина (география) и др.

          Най-често термините са:

          ■ Съществителни именаправоъгълник, морфема, притоци.
          ■ Именни словосъчетанияпросто изречение, речна система, храносмилателна система.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave