Тест по БЕ – 5 клас (Класна работа №1)

На:…………………………………………………………………………………………………………..

 

Видрата е малко по-едра от котка. Тялото й е удължено, гъвкаво и на дължина достига до 75 см. Опашката й е сравнително дълга и масивна. Гърбът й е шоколадово кафяв, а коремът е по-светъл. Между пръстите има плавателна ципа.

Обитава скалисти брегове на реки, блата и езера. За скривалища използва дупки и скални цепнатини. Животът на видрата е тясно свързан с водата. Тя е отличен плувец. Гмурка се продължително време под вода. Много е предпазлива. На сушата е бавна, затова при опасност бързо се крие под водата. В България видрата е рядък вид.

 

1. Предназначението на текста е:
а/. да подтикне към грижи за видрите
б/. да даде информация за видрата като вид животно
в/. да опише външния вид на видрата
г/. да разкаже за отглеждането на видрите

2. В текста не се дава информация за:
а/. цвета на видрата
б/. храненето на видрите
в/. местата, където могат да бъдат открити видрите
г/. умението на видрата да се движи във водни басейни

3. С кое изречение не може да бъде продължен текстът?
а/. Видрата е и защитен животински вид.
б/. Видрите трябва да се пазят от бракониери.
в/. Учениците не учат за видрата и това е вредно.
г/. По принцип видрата е вредна, защото се храни с риба, а понякога и с беззащитни птици, но поради опасността от изчезване е записана в Червената книга.

4. Кое твърдение не е вярно според текста?
а/. Видрата има плавателна ципа на крайниците си.
б/. Опашката на видрата е къса и силна.
в/. Видрата е великолепен плувец.
г/. На сушата видрата се придвижва бавно.

5. В коя от двойките думите НЕ са пароними?
а/. доброжелателен – доброжелателство;
б/. изпитание - изпитване
в/. благоволение – благоговение;
г/. неизлечим – незаличим

6. В кой ред думите НЕ са синоними?
а/. накит, гердан, огърлица;
б/. трепвам, сепвам се, потрепвам;
в/. солиден, стабилен, самостоятелен;
г/. унес, захлас, транс.

7. В кой ред НЕ се съдържат антоними?
а/. искам - желая;
б/. тръгвам - пристигам;
в/. давам - вземам;
г/. обичам - мразя.

8. В кой ред има само съществителни имена?
а/. велосипед,  надбягване, маратонец
б/. четене, книга, чете
в/. ляво, левичар, левица
г/. бегач, бягство, избягаха

9. В кой ред има само прилагателни имена?
а/. синеок, добродушен, писане
б/. силен, смелчага, твърдост
в/. пластмасов, храбър, дървен
г/. ловък, камък, сладък

10. В кое изречение е допусната грешка:
а/. Тя я заболя главата много.
б/. Мене ме заболя главата.
в/. На тях им се спи.
г/. На вас възложиха тази задача.

11. В кой ред думите са сродни?
а/. светлина, сияние, заря
б/. светкавица, светна, светулка
в/. рекъл, казал, съобщил
г/. напред, назад, нагоре

12. В кое изречение е допусната грешка при членуването?
а/. Морякът гледал през бинокъла сушата.
б/. Кораба бързо плавал под опитното командване на капитанът.
в/. Те помогнали на стареца да стигне до автобуса.
г/. Знае старият човек тайните на тази пещера.

13. В кое изречение е допусната грешка при членуването?
а/. Лъва беше упоен и излекуван от смелият лекар.
б/. Лъвът се ядосал и наказал чакала за подлостта.
в/. Жирафът, лъвът и мечката бдели в гората да има мир и разбирателство.
г/. Животните били възмутени от мързела на ленивеца.

14. Коя от думите НЕ съдържа представка?
а/. правилна
б/. предсказа
в/. размисъл
г/. изсмя се

15. Коя дума съдържа представка?
а/. горска
б/. хлебен
в/. разлях
г/. копач

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Точки:…….    Оценка:………………………….   Учител:…………………………

 

 

 

 

 

Тест по Литература за 5 клас (Класна работа №1)

На:……………………………………………………………………………………………………………..

 

1. Фолклорният мотив Слънчова женитба е в основата на:
а/. „Слънцето и Луната”
б/. „Тримата братя и златната ябълка”
в/. „Славки си рожба не трае”
г/. „ Раждането на Вахагн”

2. Каква е причината Славка да нарече рожбата си Грозданка:
а/. Харесва й това име.
б/. От уважение към свекърва си, която се казва така.
в/. Това е едно от традиционните за онова време имена.
г/. Смята, че с това име ще предпази дъщеря си от злото.

3. Защо Грозданка говее девет години в дома на Слънцето:
а/. Сърдита е, че са я откраднали за невеста.
б/. Така е поръчала майка й.
в/. Такава е традицията в онези времена.
г/. Погрешно разбира майчините думи, които са да говее девет месеца.

4. Кой израз не бихте използвали в характеристиката на Грозданка:
а/. търпелива, силна духом
б/. достойна за съпруга на Слънцето
в/. уважаваща  майка си
г/. завистлива и жестока към новата невеста на слънцето

5. За кой от героите в приказката „Тримата братя и златната ябълка” се отнася пословицата „Стореното добро стократно се връща”:
а/. за най-големия брат
б/. за средния брат
в/. за най-малкия брат
г/. за хубавата девойка, която малкият брат спасява от ламята

6. Кой израз не бихте използвали в характеристиката на малкия брат от приказката „Тримата братя и златната ябълка”:
а/. смел и ловък
б/. сърцат и благороден
в/. егоистичен и недостоен
г/. умен и честен

7. Какви дрехи иска девойката от бъдещия си жених в приказката „Тримата братя и златната ябълка”:
а/. златошити
б/. скъпи
в/. донесени от долната земя
г/. самотворни

8. Приказката „Слънцето и Луната” е:
а/. българска приказка
б/. еврейска приказка
в/. руска приказка
г/. не е приказка, а мит

9. Кое твърдение не е вярно според приказката „Слънцето и Луната”:
а/. Господ обещал на Земята, че тя няма да е никога самотна.
б/. Луната иска само тя да свети с ярка светлина.
в/. Евреите пресмятат своя календар по Слънцето.
г/. Господ наказал Луната да получава светлината си от Слънцето.

10. Как се отнася Бог към Луната според приказката „Слънцето и Луната”:
а/. жестоко и несправедливо
б/. справедливо, но милосърдно
в/. изпълнява капризите й
г/. не й обръща внимание

11. Коя е темата в приказката „Легенда за рома”:
а/. Благословиите на цар Баба и царица Дай
б/. Съдбата на момчето Ром
в/. Произходът на ромите и причините за скитническия им живот
г/. Съдбата на трите дъщери на цар Баба и царица Дай

12. Според приказката „Легенда за рома” Ром среща любимата си в:
а/. град Александрия
б/. в двореца на цар Баба
в/. по прашните пътища
г/. в малка селска къщурка

13. Според песента „Събра Марко триесе юнаци” кое твърдение не е вярно:
а/. Марко отсича трите глави на „змия тройоглава”.
б/. Марко бие „триесе” юнаци с лекия си боздуган заради предателството.
в/. Конят Шарко унищожава двете глави на „змия тройоглава”.
г/. Като виждат „змия тройоглава” другите юнаци побягват и оставят Марко сам.

14. Кой израз е неподходящ за довършване на изречението: „Марко е ………………..”
а/. силен, отговорен и справедлив
б/. юначен, добър, милостив към народа
в/. силен, смел, доверчив
г/. отмъстителен, несправедлив към другите юнаци

15. С кой от героите има най-много общи черти малкият брат от приказката „Тримата братя и златната ябълка”:
а/. с Марко (Събра Марко триесе юнаци)
б/. с Ром (Легенда за рома)
в/. с Вахагн  (Раждането на Вахагн)
г/. с нито един от посочените

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….............................

 

Точки:…………. Оценка:………………………..  Учител:……………………………

 

 

 

Отговори БЕ: 1б, 2б, 3в, 4б, 5а, 6в, 7а, 8а, 9в, 10а, 11б, 12б, 13а, 14а, 15в

 

Отговори Л-ра: 1в, 2г, 3г, 4г, 5в, 6в,7г, 8б, 9в, 10б, 11в, 12а, 13а, 14г, 15а

 

Точки

Оценка

Точки

Оценка

1 - 8

2,00

20

4,75

9

3,00

21

4,85

10

3,15

22

5,00

11

3,25

23

5,15

12

3,35

24

5,25

13

3,50

25

5,35

14

3,75

26

5,50

15

4,00

27

5,65

16

4,15

28

5,75

17

4,25

29

5,85

18

4,35

30

6,00

19

4,50

 

 

 

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave