Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант № 1

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас
ВЪЗПРИЕМАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ

 

Прочетете текста и решете задачи 1 – 5.

          Еделвайсът е красиво и рядко срещано цвете. От съществуващите около 30 вида еделвайси по света в нашата страна расте само един. Името му означава „лъвска лапа“. Расте само в Пирин и в Стара планина. Можем да го видим единствено по най-високите и труднодостъпни части на планините. Цветовете му приличат на звездички – около 10 листенца, подредени в кръг. Цъфти през юли и август. Еделвайсът е застрашен вид растение и по тази причина брането му е забранено. Включен е в Червената книга на България.

1. На кой въпрос НЕ дава отговор текстът?
      A) Колко вида еделвайси се срещат в България?
      Б) Къде в нашата страна расте еделвайсът?
      B) Кога цъфти еделвайсът?
      Г) Как се отглежда еделвайсът?

2. Кое твърдение е вярно според текста?
      A) Името му означава „лъвска грива".
      Б) Цветовете на еделвайса са от около десет листенца.
      B) Расте в Родопите и в Стара планина.
      Г) Еделвайсът не е застрашен вид растение.

3. С кой израз може да се замени подчертаната дума в текста?
      A) затова
      Б) защото
      B) тогава
      Г) тъй като

4. Коя от думите е термин в текста?
      A) кръг 
      Б) името
      B) книга
      Г) растение

5. Ключови думи в текста са:
      A) рядко, съществуващите, приличат 
      Б) означава, единствено, подредени
      B) еделвайс, расте, цветовете 
      Г) красиво, срещано, брането

Прочетете текста и решете задачи 6 – 10.

          Уважаеми съкооператори,
          Във връзка с инициативата „Да изчистим България заедно“ на 16 април (събота) от 10 ч. организираме почистване на пространството около блока. Желателно е присъствието поне на един човек от апартамент. Очакваме ви!
                                                                                            От домоуправителя

6. Текстът е:
      A) обява
      Б) отговор на научен въпрос
      B) преразказ 
      Г) покана

7. В кой ред НЕ са посочени факти от текста?
      A) Желателно е присъствието поне на един човек от етаж.
      Б) На 16 април се организира почистване около блока.
      B) Почистването ще започне в 10 ч.
      Г) 16 април е в събота.

8. Кой израз може да се използва и в текст покана, и в текст обява?
      A) Каним Ви!
      Б) организираме почистване
      B) Желателно е!
      Г) Очакваме ви!

9. Какво означава подчертаната дума в текста?
      A) заповед за участие в събитие
      Б) задължаване за участие в събитие
      B) учтиво изискване за участие в събитие 
      Г) забрана за участие в събитие

10. Какво е по цел на изказване последното изречение?
      A) възклицателно 
      Б) съобщително
      B) въпросително 
      Г) подбудително

 

 

 

 

 

 


Отговори:
1-Г; 2-Б; 3-А; 4-Г; 5-В; 6-Г; 7-А; 8-Б; 9-В; 10-А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave