Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 4

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 11 клас
ВХОДНО НИВО

 

1. Ударението на коя дума е поставено правилно?
      A) бюро́
      Б) училища́
      B) про́грамен 
      Г) клубъ́т

2. При кое словосъчетание отбелязаният изговор е НЕПРАВИЛЕН?
      A) [за мъжъ́]
      Б) [у домъ́]
      B) [с класъ́]
      Г) [до брегъ́]

3. В кой ред НЕ е нарушена правоговорната норма?
      A) [дев'а́тка]
      Б) [едени́ца]
      B) [доне́съх]
      Г) [флума́стери]

4. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
      A) засяти, железобетон, рязкост 
      Б) посегна, търпехме, мерки
      B) припряността, залети, увехна 
      Г) блестели, отживелица, онемяли

5. В кое изречение е допусната правописна грешка?
      A) Уредът работи с два допълващи се механизма.
      Б) Съществуването на организма зависи от външната среда.
      B) И двата му компютъра се оказаха повредени.
      Г) Изключително ме дразни прагматизмът на новия колега.

6. В кои от думите са допуснати правописни грешки? Коригирайте ги.
      провинциялен, сечат, инициатива, посланик, лаборанка, оттенък, мърсотия, отекчителен, въплащение, опустошавам, двояко, акомулатор, инжинер, фоайе, възспирам, гениялен, уретба, теоретичен, здание, одеало, фармацефт, рожденик, живопистта, яростна, фоерверк, подтиска

7. В кой ред НЕ е допусната грешка при употребата на главни и малки букви?
      A) Средна Гора, Българско възраждане, Бай Ганьо 
      Б) Бели Осъм, Нова година, Горна баня
      B) Близкият изток, дон Кихот, Хитър Петър 
      Г) Мечо Пух, Варненската опера, Едуард втори

8. В кой ред има нарушаване на правилата за слято, полуслято и разделно писане?
      A) генерал-майор, завеждащ отделение, старобългарски 
      Б) четири-годишен, 5-килограмов, двадесет и две годишен
      B) художник минималист, рокмузика, информационно-рекламен 
      Г) алекоконстантиновски, Христо-Ботево, бледозелен

9. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?
      Нова Каледония (А) е остров в Тихия Океан (Б), изолиран от останалата част на света. Това го е превърнало в разновидност на Ноевия (В) ковчег, в който са запазени част от праисторическите (Г) гори на древния континент Гондвана.

10. В кое изречение са нарушени правилата за членуване?
      A) Зографина е прозвище на Георги Данчов – възрожденски художник и революционер.
      Б) Прерових няколко пъти цялата си чанта, но новият ми телефон го нямаше там.
      B) Помолиха председателя на журито лично да връчи наградата на победителя.
      Г) Гостът беше посрещнат от заместник-управителя на хотелския комплекс.

11. В кое изречение е допусната граматична грешка?
      А) През този сезон дванадесет алпиниста изкачиха връх К2. 
      Б) Госпожице, Вие също сте поканена на премиерата.
      В) В университета съм изучавала полски и руски език.
      Г) Брат ми стана най-големият привърженик на тениса.

12. В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка?
      А) Българска национална телевизия вече не излъчва „Сънчо".
      Б) На никой не мога да разчитам така, както на брат ми.
      В) Познавам художника, чиито картини видяхме в галерията.
      Г) Като дете много харесвах приказката „Храбрия оловен войник".

13. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      A) В Библията е описано с изключителна точност какво представлява кивотът.
      Б) Манастирът се състои от три помещения, като едно от тях е служило за църква.
      B) Астероид, по-голям от Хеопсовата пирамида, ще премине покрай Земята.
      Г) Това, което отличава този храм е, че е вкопан в земята, а в средата има кладенец.

14. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      A) Стив Ронсън твърди, че песента на Лейди Гага „Shallow", която се превърна в тотален хит, съдържа заимстван музикален елемент.
      Б) Преди качване в планината си правете застраховки дами и господа, за да си спестите главоболията при евентуален инцидент.
      B) При ниски температури, обаче, се препоръчва да не стоите продължително време навън и да приемате повече течности.
      Г) Заради жегата от предходните дни ще има условия за мощни гръмотевични бури, по-силно изразени в Западна България.

15. В текста са пропуснати 5 пунктуационни знака. Поставете ги.
      Сребърно-златна монета, бележеща пика на икономическата криза във Византия и реликварий вместилище за съхранение на ценни вещи със сакрално значение са намерени в Перперикон. От едната страна на монетата е ликът на император Алексий I Комнин, а от другата е изобразен Исус Христос. Тя е от XI в. период, в който Византийската империя навлиза в упадък.
      Втората находка е реликварий в много добро състояние. Той е един от редките, които не са отворени и благодарение на това съдържанието му е запазено. В него е намерена прах, чийто произход все още е неясен.
      Под микроскоп се виждат парченца от текстил, но може и да е разложена кост съобщи професор Овчаров.

16. Къде има неуместно употребена дума?
      A) Тя въздъхна тежко и отиде да плеви в градината.
      Б) С новата си прическа сестра ти изглежда впечатлително.
      В) Гарантирам ви, че на пръв поглед наистина си бяхме безвредни.
      Г) Заради цицината на брат ми си изпатиха по-големите деца.

17. В кое изречение НЕ е допусната лексикална грешка?
      A) Неправилното съхранение не само влошава външния вид, но и разваля целия продукт като цяло.
      Б) В зловещата къща се чуваха силни шумове, сякаш цяла група призраци се бяха притекли и дрънчаха с веригите си.
      B) Вървяхме цял ден под жаркото слънце, затова бяхме капнали от умора и примрели от жажда.
      Г) Дебелата рижа котка се беше изтегнала на двора и блажено се препичаше на слънце.

18. В текста са допуснати 24 правописни, граматични, лексикални и пунктуационни грешки. Поправете ги.
      Докъто мама беше на пазар пуснахме прахосмукачката, махнахме четката и всмукахме през трабата половината ни гардеррп. Ще попитате, как в малка прахосмукачка сме успяли да натикаме толкова много дрехи. (…) Най-напред всмуквахме по няколко дрежки, после разглобявахме прахосмукачката, вадихме исцапаните полички и тениски и се заемахме с нова пъртида чисти дрехи. Ако на прахосмукачката не и достигаше мощност, да всмукне един или друг предмет от гардеропа, ние й помагахме с една кука за плетене. Така че когато мама се пребра, всичките ни летни дрехи трябваше срочно да се изперът, а ние бяхме уплескани от глава допети с прах. Беше добре, че прахосмукачката не се повреди иначе щяха да ни изгонят откъщи. А така всичко се разигра по класическата схема: получихме по шамарче зад тилът, запазена мярка на мама, после ни пратиха да се мием, а след това ни заключиха в детската да порасъждаваме за животът.

19. Запишете правилната форма на думите, посочени в скоби.

      Членувана форма

      А. (Футболен) и (волейболен) мач бяха включени в програмата на телевизията.
.......................................................................................................................................
      Б. (Строеж) на (дворцов) комплекс „Белведере" е започнат през 1714 г. и е завършен през 1716 г.
.......................................................................................................................................
      В. Изключителните рисунки по таваните били създадени от (италианец) Карло Карлоне, а (олтар) в (параклис) бил дело на Франческо Солимена.
.......................................................................................................................................
      Г. Франсоа-Йожен, (принц) на Савоя, е австрийски благородник и военачалник.
.......................................................................................................................................

      Форми за множествено число

      А. Още в началото на играта той загуби своите два (офицер).
.......................................................................................................................................
      Б. Първите седем (отбор) са класирани за втория етап на състезанието с максимален брой точки.
.......................................................................................................................................
      В. Беше още рано и в залата имаше само петима (зрител).
.......................................................................................................................................

      Местоимения

      А. Баща ми каза, че в неделя ще ходи 3а риба с/със (своите/неговите) приятели.
.......................................................................................................................................
      Б. Докато съседката е 6 чужбина, аз трябва да се грижа за кучето (си/й).
.......................................................................................................................................
      В. Момичето уплашено отскочи назад. (Тя/то) ядосано изгледа конника, който (я/го) беше изплашило.
.......................................................................................................................................
      Г. Всички поздравиха участника, (на който/на когото) присъдиха наградата.
.......................................................................................................................................
      Д. Това е архитектът, (чийто/чиито) проекти често печелят международни конкурси.
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-А; 2-Б; 3-Г; 4-В; 5-А; 
6. провинциален, секат, инициатива, посланик, лаборантка, оттенък, мръсотия, отегчителен, въплъщение, опустошавам, двояко, акумулатор, инженер, фоайе, възпирам, гениален, уредба, теоретичен, здание, одеяло, фармацевт, рожденик, живописта, яростна, фойерверк, потиска
7-Б; 8-Б; 9-Б; 10-Б; 11-А; 12-В; 13-Г; 14-Г; 
15. Сребърно-златна монета, бележеща пика на икономическата криза във Византия и реликварий вместилище за съхранение на ценни вещи със сакрално значение, са намерени в Перперикон. От едната страна на монетата е ликът на император Алексий I Комнин, а от другата е изобразен Исус Христос. Тя е от XI в. период, в който Византийската империя навлиза в упадък.
      Втората находка е реликварий в много добро състояние. Той е един от редките, които не са отворени, и благодарение на това съдържанието му е запазено. В него е намерена прах, чийто произход все още е неясен.
      Под микроскоп се виждат парченца от текстил, но може и да е разложена кост, съобщи професор Овчаров.
16-Б; 17-В; 
18. 
      Докато мама беше на пазар, пуснахме прахосмукачката, махнахме четката и всмукахме през тръбата половината ни гардероб. Ще попитате_как в малка прахосмукачка сме успели да натикаме толкова много дрехи. (…) 
      Най-напред всмуквахме по няколко дрешки, после разглобявахме прахосмукачката, вадихме изцапаните полички и тениски и се заемахме с нова партида чисти дрехи. Ако на прахосмукачката не и́ достигаше мощност_да всмукне един или друг предмет от гардероба, ние й помагахме с една кука за плетене. Така че, когато мама се прибра, всичките ни летни дрехи трябваше срочно да се изперат, а ние бяхме оплескани от глава до_пети с прах. Беше добре, че прахосмукачката не се повреди, иначе щяха да ни изгонят от_къщи. А така всичко се разигра по класическата схема: получихме по шамарче зад тила, запазена мярка на мама, после ни пратиха да се мием, а след това ни заключиха в детската да поразсъждаваме за живота.
19.
Членувана форма
А. Футболният и волейболният
Б. Строежът на дворцовия
В. италианеца, олтарът в параклиса
Г. принцът
Форми за множествено число
А. офицера
Б. отбора
В. зрители
Местоимения
А. своите
Б. и́
В. То, го
Г. на когото
Д. чиито

@bgmateriali.com

Изтеглиsave