Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас
ВХОДНО НИВО

 

 

Прочетете текста и изпълнете задачите към него (1. – 11.).
          Пътят на керваните от Маракеш до Тимбукту минавал покрай долината на река Уарзазат и така се появила казбата1  на Айт Бен Хадду – укрепено поселение, чиито жители се препитавали, пазейки тази част от трасето на великата транссахарска магистрала. (...)
          Обветрен в самотно очарование, Айт Бен Хадду прекарал векове в пълна световна неизвестност. Докато Холивуд не го сложил на картата. След търговците на роби било дошло времето на търговците на мечти. През 1962 г. тук снимали „Лорънс Арабски“ с Питър О’Тул и Омар Шариф. (...)
          Списъкът с кинопродукции е дълъг и едно от първите неща, които посетителите виждат, прекрачвайки входа, са имената на филми като „Мумията“, „Гладиатор“, „Принцът на Персия“... и разбира се – „Игра на тронове“.
                                                                                                          Георги Милков
*Kазба (касаба) – неголямо укрепено мюсюлманско селище.

1. Видът на текста е:         1 т.
      А) художествен    
      Б) медиен    
      В) научнопопулярен
      Г) разговорен

2. Запишете жанра на текста.          2 т.
…………………………………………………………………………………………………............................................. 

3. Кои са „търговците на мечти“ според съдържанието на текста?        1 т.
      А) търговци на роби от древността    
      Б) посетителите на Айт Бен Худду    
      В) авторите на холивудски филми
      Г) Питър О’Тул и Омар Шариф

4. Запишете израз в преносно значение от текста.        1 т.
…………………………………………………………………………………………………............................................. 

5. Кое твърдение за текста е вярно?          1 т.
      А) В текста са използвани само преизказни глаголни форми. 
      Б) В текста са използвани преизказни и изявителни форми. 
      В) В текста са използвани само изявителни форми.
      Г) В текста са използвани форми за условно наклонение.

6. Преобразувайте подчертаната част в подчинено изречение.        2 т.
…………………………………………………………………………………………………............................................. 

7. Изписаната с по-тъмен шрифт част от текста е:         1 т.
      А) подчинено изречение
      Б) обособена част в просто изречение
      В) просто изречение в състава на сложно съчинено изречение 
      Г) еднородна част в просто изречение

8. Какъв е видът на последното изречение от текста?        1 т.
      А) просто разширено изречение 
      Б) сложно съчинено изречение        
      В) сложно съставно изречение
      Г) сложно смесено изречение

9. Кои две от изброените думи НЕ са чужди? Подчертайте ги.         2 т.
      керван, списък, трасе, магистрала, поселение, филм, карта, трон

10. Препишете от текста пример за съставно именно сказуемо.         1 т.
………………………………………………………………………………………………….............................................

11. Изяснете ролята на пунктуационните знаци в първото изречение от текста.        3 т.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

12. В кое изречение НЕ е използвана преизказна глаголна форма?       1 т.
      А) Мария е гледала този филм преди време.
      Б) Цялото село се събрало край придошлата река. 
      В) Никой не бил виждал преди непознатия.
      Г) Пред сградата се чували силни викове.

13. В кое изречение НЯМА съставно сказуемо?       1 т.
      А) Жената изглеждаше много уморена. 
      Б) Реших да приключа работа за днес. 
      В) Никой не е виновен в тази ситуация. 
      Г) Трябва да внимаваш при пресичане.

14. В кое изречение НЯМА обособена част?         1 т.
      А) Описанието на местността е направено от географ, изследвал полярните области. 
      Б) Господине, Вие на предпоследната спирка ли слизате, или на последната?
      В) Отчаян от неуспеха на своя отбор, той се прибра и изключи телефона си.
      Г) Пресичайки коритото на реката, те попаднаха в безлюдна блатиста местност.

15. Препишете изречението, като преобразувате подчиненото изречение в обособена част.       2 т.
      Всеки, който е опитвал този плод, е останал изненадан от вкуса му.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

16. В кое изречение е допусната граматична грешка?           2 т.
      А) Заради мъглата не можах да видя никого отвън.
      Б) Пред тях имаше петима мъже, които спореха за нещо. 
      В) В полумрака пътникът трудно следваше вярната посока.
      Г) В стаята влезе мъж, чийто коси бяха покрити със сняг.

17. В коя дума е допусната правописна грешка?          1 т.    
      А) въстание    
      Б) десятка    
      В) именно    
      Г) искреност

18. Къде всички думи са написани правилно?        1 т.        
      А) фотьоил, рожденик, прясно        
      Б) поданик, живопистта, обяснение        
      В) неин, безскрупулен, свещеник
      Г) предаността, скулптор, опастността

19. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?       1 т.
      А) Защо си дошъл толкова късно не мога да разбера. 
      Б) Не знаех дали щеше да ме попита още нещо.
      В) Ще дойда и аз само ако много настояваш.
      Г) Тенисистът довърши мача, въпреки че получи травма. 

20. Поставете пропуснатите пунктуационни знаци в текста.        4 т.
      Най-често виждах това прекрасно място когато там се зазоряваше понякога обаче бе нощ и светлините често прилични на искри носени по водата или из въздуха се проточваха като гирлянди от светулки покрай брега.
      Това бе красиво пленително място и веднъж когато бях все още малък и не разбирах много неща по- питах голямата си сестра Мери къде може да се намира този чудесен град.
                                                                                                       По Джон Уиндам, „Какавидите“

 

 

 


             Брой точки: ……………    Оценка: ………………………………. Проверил: ……………………………    

 

 

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1. Б; 2. статия; 3. В; 4. търговците на мечти, обветрен в самотно очарование; 5. Б; 6. ..., като прекрачат входа,...; 7. Б; 8. Г; 9. списък, посетител; 10. е дълъг, едно от първите неща... са (са имената); 11. тирето отделя обособена част (поясняващ израз), първата запетая отделя подчинено изречение, втората запетая отделя обособена част (обособено обстоятелствено пояснение, израз с деепричастие); 12. А; 13. А; 14. Б; 15. Всеки, опитал този плод, е останал изненадан от вкуса му; 16. Г; 17. Б; 18. В; 19. А; 20. Най-често виждах това прекрасно място√ когато там се зазоряваше√ понякога обаче бе нощ и светлините√ често прилични на искри√ носени по водата или из въздуха√ се проточваха като гирлянди от светулки покрай брега.
Това бе красиво√ пленително място и веднъж√ когато бях все още малък и не разбирах много неща√ попитах голямата си сестра Мери къде може да се намира този чудесен град.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave