Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 3

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 11 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ


      1. В кой от посочените цитати има 3 отклонения от правоговорната норма?
          A) „Нийо, сине, нема по-голема сила от женската хубост.“ (Димитър Талев)
          Б) „Работиме много... Но хлеба е малко.“ (Никола Вапцаров)
          B) „Ти ли си, мале, тъй жално пела…“ (Христо Ботев)
          Г) „Мойте овчери! Бе я са виж ти, себе си виж...“ (Йордан Йовков)

      2. В кой ред НЯМА правописна грешка?
          A) всякаква, Недялка, възпети
          Б) измествам, греховна, узряли
          B) залетият, припряни, ослепял
          Г) изкуфяли, свястна, пряпорец

      3. В кой ред всички примери са написани правилно?
          A) орден „Св. св. Кирил и Методий“, Чешка република, Иван Грозни
          Б) Сатурн, Катедра „Сравнително Езикознание“, Южна Добруджа
          B) Нюйоркска Фондова борса, награда „Златна игла“, Райна Княгиня
          Г) съвременна България, хърватска Адриатика, Древен Египет

      4. В кой ред има правописна грешка?
          A) Фридрих фон Байер, богомилство, футуризъм
          Б) палеолитът, копривщенски род, албигойците
          B) новозеландец, барокова опера, Символизъм
          Г) сомалиец, феодализъм, хърватска литература

      5. В кой ред НЯМА правописна грешка?
          A) кибер-пространство, бодибилдинг, парапланерист
          Б) текстообработка, двуутробен бозайник, редколегия
          B) свиневъдство, зърно производители, световъртеж
          Г) трагикомедия, стоко оборот, незакупено паркомясто

      6. В кой ред има НЕПРАВИЛНО написан израз?
          А) ни чул, ни видял; ни облечен, ни съблечен; ни така, ни така
          Б) от ляво на дясно; от горе до долу; от тогава до сега
          В) от сега нататък; не веднъж и два пъти; ни риба, ни рак
          Г) от време на време; от край до край; от горе надолу

      7. В кое изречение е допусната граматична грешка?
          A) Обясни ни, че иска той да е организаторът на рождения ден тази година.
          Б) Бурните и студени ветрове бяха познати като често явление в тази част на брега.
          B) Белите и черните квадратчета на шахматната дъска ми се струваха като приказна мозайка.
          Г) На последното заседание беше приет новият правилник на Министерски съвет.

      8. Къде е допусната грешка при употребата на бройна форма?
          A) пет дома
          Б) няколко вълка
          B) колко студента
          Г) трима приятели

      9. В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка?
          A) Героите черпят сили от спомените им за славното минало и от надеждата, че „ги помни народът“.
          Б) В последните мигове от живота си Странджата говори за битките в Балкана, за неговия четнически живот.
          B) Хъшовете неотменно помнят техния дълг към родината и следват своята „света длъжност“.
          Г) Хъшовете са представени в два плана - като мъченици и като герои, посветили живота си на България.

      10. В кое изречение е допусната граматична грешка при употребата на формите за учтивост?
          A) Господине, наистина ли с никого не сте споделили какво сте открили, и никога не сте съжалявали, че не сте признат?
          Б) Госпожо, забелязана сте в центъра на града – паркирали сте неправилно и сте пазарували на търговската улица.
          B) Госпожице, радвам се, че сте отговорила на очакванията на изпитната комисия и единодушно сте оценена с най-високата оценка.
          Г) Господине, Вие сте избран да представлявате сдружението на форума, защото сте участвали в най-много подобни конференции.

      11. Кой творец е родоначалникът на индивидуализма в българската литература?
          А) Алеко Константинов
          Б) Захари Стоянов     
          В) Иван Вазов    
          Г) Пенчо Славейков

      12. Какъв е образът на града в „Зимни вечери“?
          A) „като черна гробница“, „пуст и мрачен“
          Б) „едничък дом на мойта скръб бездомна“
          B) „трепетни зори обаждат ден в разтленний град“
          Г) „трепти умората на сънний град“

      13. Кои особености НЕ са характерни за българската проза през 60-те години на XX век?
          A) комичен план, гротеска, пародия
          Б) монологично слово, субективна оценъчна позиция
          B) аз-форма на повествование, разговорен стил
          Г) панорамни исторически картини, лиризъм

      14. Художественият образ на Бойчо Огнянов от романа „Под игото“ е изграден чрез средствата на:
          A) романтическата поетика
          Б) експресионистичната поетика
          B) символистичната поетика
          Г) реалистичната поетика

      15. Кое от твърденията НЕ е вярно за българската литература от Освобождението до Първата световна война?
          A) Създаден е образът на популярния литературен герой Бай Ганьо.
          Б) Поставя се началото на модерната българска литература.
          B) В рамките на периода е създаден първият български роман.
          Г) Написана е поемата с баладичен финал „Изворът на Белоногата“.

      16. Кое от твърденията е вярно за повестта „Гераците“ от Елин Пелин?
          A) Градът е единственото бъдеще за човека от патриархалния свят.
          Б) Творбата разкрива разрухата на традиционния патриархален свят.
          B) Причината за съдбата на Гераците е най-големият син Божан.
          Г) Основна в повестта е идеята за родовата и семейната хармония.

      17. В кой от редовете правилно са свързани произведението и неговият жанр?
          А) „Cis moll“ – елегия
          Б) „Септември“ – лирически цикъл
          В) „Левски“ – ода
          Г) „Повест“ – повест

      18. От коя творба е откъсът?
          – Не те познавам. Ама чуй какво ще ти река: млад си, хубав си. Юнак си. Де такъв господар да имаме като тебе! Ще ти слугуваме, ще ти плащаме харач. Но само ти да си! А то сега какво е… […] Кой отде иде, коли, кой отде иде, граби и пали. А ний сме прости хора, ний сме като овце. Добре е да има кой да се грижи за нас, да ни стриже и да ни дои, ама и от вълци да ни пази!

          А) „Под игото“
          Б) „Гераците“
          В) „Индже“
          Г) „Нежната спирала“

      19. Към кое литературно направление принадлежи „Cis moll“?         
          A) социален реализъм
          Б) естетически индивидуализъм
          B) символизъм
          Г) експресионизъм

      20. Посочете реда, в който изброените творци са свързани с литературния кръг „Мисъл“.
          A) Димитър Подвързачов, Димчо Дебелянов, Николай Лилиев, Георги Райчев
          Б) Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Николай Лилиев, Теодор Траянов
          B) д-р Кръстьо Кръстев, Пенчо Славейков, Петко Тодоров, Пейо Яворов
          Г) Иван Радославов, Димо Кьорчев, д-р Кръстьо Кръстев, Теодор Траянов

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1. Г); 2. А); 3. А); 4. В); 5. Б); 6. Б); 7. Г); 8. В); 9. Г); 10. В); 11. Г); 12. А); 13. Г); 14. А); 15. Г); 16. Б); 17. В); 18. В); 19. Б); 20. В);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave