Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 1

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 5 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ

 


      1. Кой сезон е описан в тази част на стихотворението от Елисавета Багряна? 
          Избери правилната дума.
          Обичам те, когато …………………….
          под бистър небосвод
          събира плодовете с песен
          работният народ.

          А) есен                           Б) зима                      В) пролет

      2. В кой ред има думи с мек съгласен?
          А) катеричка, куче, котарак 
          Б) мляко, люлка, боксьор
          В) нощ, къща, джип

      3. Коя от думите е сложна?
          А) мореплавател
          Б) краставици
          В) апартаменти

      4. В кой ред двете думи са антоними?
          А) послушен, кротък
          Б) страхлив, смел
          В) бягам, тичам

      5. Коя от подчертаните думи НЕ е сказуемо?
          А) Зайчето оставя следи по белия сняг.
          Б) През зимните дни мечката спи в хралупата си.
          В) Гладните врабчета търсят трохички.

      6. Кое от изреченията е сложно?
          А) Бащата и детето излязоха на разходка.
          Б) Заваля сняг и затрупа пътищата.
          В) Децата обичат шоколад и сладолед.

      7. Каква част на речта е думата седемнадесет?
          А) съществително име
          Б) прилагателно име
          В) числително име

      8. В кое изречение трябва да се добави запетая?
          А) Сутрин ставам рано обличам се и отивам на училище.
          Б) През междучасието излизаме на двора, закусваме и си играем.
          В) Аз редовно уча уроците си и пиша домашните си.

      9. В кое изречение съществителните имена са правилно членувани?
          А) Ученика вървеше по тротоарът.
          Б) Лекаря прегледа болният.
          В) Самолетът се скри зад облака.

      10. Кой от глаголите е в бъдеще време?
          А) пътувам
          Б) прочетох
          В) ще измисля

      11. В кой ред има глагол с правописна грешка?
          А) пиша, четъ, бърша 
          Б) говоря, чистя, търся
          В) обичам, гледам, снимам

          Прочети и отговори на въпросите към текста.

          Медоносни пчели
          Медоносните пчели са много полезни за хората. Със своите хоботчета те събират от цветята прашец и нектар и правят сладък и лечебен мед. Това изисква много труд. За един буркан мед те трябва да обиколят милиони цветя.
          Всички пчели от семейството имат точно определени задължения. Най-голямата част от тях са работнички. Има и строители, които запълват пчелните пити с восък. Има пчели разузнавачи, които откриват медоносни растения. Има и пчели защитници, които осигуряват охрана. Всички се трудят еднакво и си помагат.
          Пчелите са важни и за природата. Те опрашват растенията и по този начин помагат за тяхното плодородие.
 

Из „Детска енциклопедия“

      12. Как се наричат пчелите, които пазят останалите?
          А) разузнавачи
          Б) строители
          В) защитници

      13. Как живеят пчелните семейства?
          А) поотделно
          Б) задружно
          В) враждебно

      14. Какви са пчелите?
          А) опасни
          Б) мързеливи
          В) трудолюбиви

          ➢ Напиши решенията на задачи 15. и 16.

      15. Каква е ползата от пчелите за хората и за природата?
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

      16. Какво се вижда на снимката? Състави кратък текст по предложените ключови думи.


          Мими, беше, парк, колело
          падна, нарани, жена,
          помогна, почисти, раната

………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. А); 2. Б); 3. А); 4. Б); 5. А); 6. Б); 7. В); 8. А); 9. В); 10. В); 11. А); 12. В); 13. Б); 14. В); 
15. Приемлив отговор – Пчелите правят мед за хората и помагат за плодородието на растенията. 
16. Приемлив отговор – 3 – 4 изречения, в които са използвани всички ключови думи (например: Мими беше в парка и караше колело. Изведнъж  падна и се нарани. Една жена помогна на момичето. Тя почисти раната му.)

@bgmateriali.com

Изтеглиsave