Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 2

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 6 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ

 


      1. В кой от отговорите глаголът е в минало несвършено време?
          А) писа
          Б) писане  
          В) пишеше   
          Г) писах

      2. Къде думите съдържат подвижно Ъ?
          А) плъх, дъска, пържа
          Б) дърво, гълтам, скръбен
          В) дръжка, хълм, пълня 
          Г) вятър, връх, съхна

      3. По какво се различават подчертаните глаголни форми в изречението?
          Момичето се засмя и отговори закачливо.
          А) по спрежение
          Б) по число
          В) по лице 
          Г) по време 

      4. В кой ред всички думи имат представки?
          A) момък, дреха, водач
          Б) предписание, надпис, писател
          B) радост, препис, залез
          Г) преговор, продавам, разглеждам

      5. Кой или кого? В кое изречение има грешка?
          A) Ще седна до някого от познатите.
          Б) Някои си мислят, че това е лесно.
          B) Чакаш ли някой?
          Г) Някой май почука на прозореца.

      6. В кое от изреченията високо е наречие?
          А) В стаята говореха високо и всичко се чуваше.
          Б) Днес се очаква футболен мач с високо напрежение и голям заряд.
          В) Защо при хубаво време атмосферното налягане е високо?
          Г) Високо е град в централна Босна и Херцеговина, административен център на община.

      7. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?
          А) Беднякът си спомнил какво му бил казъл за жълтицата мълчаливият човек.
          Б) Момъкът излязъл жив и здрав от покоите на царската дъщеря.
          В) Збогувал се сиромахът с богаташа и тръгнал да се прибира у дома.
          Г) Щом видиш орли да кражат над езеро, иди да провериш какво има там!

      8. В кой ред са изброени само неизменяеми части на речта?
          А) местоимение, числително име, частица
          Б) глагол, предлог, съществително име
          В) подлог, причастие, предлог
          Г) наречие, съюз, предлог

      9. Кое е правилно?
          A) Мерси ти.
          Б) Много мерси.
          B) Благодаря.
          Г) Аз ти благодарим.

      10. Коя от думите е с две представки?
          A) недоглеждам
          Б) некачествен
          B) неискрен
          Г) необикновен

      11. Кой празник от фолклорния/традиционния календар се отбелязва от евреите?
          А) Гергьовден
          Б) Великден
          В) Песах (Пасха)
          Г) Курбан байрам

      12. Герой на коя творба е Петко Страшника?
          А) „Главатарят, който искал да плени месечината“
          Б) „Троица братя града градяха“ 
          В) „Тримата братя и златната ябълка“
          Г) „Хайдути“

      13. В кой от редовете герой и произведение са свързани правилно?
          А) маркиз дьо Карабас – „Легенда за рома“
          Б) Анабет – „Похитителят на мълнии“
          В) Струна – „Главатарят, който искал да плени месечината“
          Г) Сатаната – „Грозното патенце“

      14. Герои на коя творба са цар Баба и царица Дай?
          А) „Главатарят, който искал да плени месечината“
          Б) „Легенда за рома“
          В) „Тримата братя и златната ябълка“
          Г) „Златното момиче“

      15. Автор на коя творба е Рик Риърдън?
          А) „Похитителят на мълнии“
          Б) „Легенда за рома“
          В) „Господ и дяволът правят света“
          Г) „Хайдути“

      16. В кой от редовете произведение и автор са свързани правилно?
          А) „Похитителят на мълнии“ – Шарл Перо
          Б) „Хайдути“ – Ангел Каралийчев
          В) „Грозното патенце“ – Ханс Кристиан Андерсен
          Г) „Котаракът наставник, или Котаракът в чизми“ – Рик Риардън

      17. Автор на коя творба е Ханс Кристиан Андерсен?
          А) „Господ и дяволът правят света“
          Б) „Легенда за рома“
          В) „Хайдути“
          Г) „Грозното патенце“

      18. На финала на коя творба като поука може да се постави поговорката „Каквото си надробиш, това ще сърбаш“?
          А) „Троица братя града градяха“
          Б) „Златното момиче“
          В) „Котаракът наставник, или Котаракът в чизми“
          Г) „Грозното патенце“

      19. От коя от изучените в 5. клас творби е откъсът: Току-що се беше качила една баба с омачкана кадифена рокля, мрежести ръкавици, голяма чанта на капчици и безформена оранжева плетена шапка, която прикриваше лицето ѝ. […] Госпожа Додс! […] Зад нея се появиха още две старици. […] Тройка демонични баби.
          А) „ „Котаракът наставник, или Котаракът в чизми“
          Б) „Похитителят на мълнии“
          В) Господ и дяволът правят света“ 
          Г) „Легенда за рома“

      20. За кое от изучените в 5. клас произведения се отнася изречението: Старата традиция позволява на общността да пожертва един невинен човек в името на някакво значимо начинание и общото добруване.?
          А) „Троица братя града градяха“
          Б) „Грозното патенце“
          В) „Главатарят, който искал да плени месечината“
          Г) „Тримата братя и златната ябълка“

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. В); 2. Б); 3. А); 4. Г); 5. В); 6. А); 7. Б); 8. Г); 9. В); 10. А); 11. В); 12. Г); 13. Б); 14. Б); 15. А); 16. В); 17. Г); 18. Б); 19. Б); 20. А);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave