Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 3

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 8 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ

 


      1. Думата ръка е:
          А) чуждица 
          Б) домашна дума
          В) остаряла дума                           
          Г) заемка

      2. В кое наклонение е глаголната форма сипете в изречението?
          В намазана с олио тавичка сипете яйцата и брашното.
          А) изявително                                
          Б) условно
          В) повелително                              
          Г) нито едно от посочените

      3. В кое изречение е употребена преизказна глаголна форма?
          А) Момъкът и девойката живели дълги години щастливо.
          Б) Баба и дядо бяха донесли много подаръци.
          В) Героите са оставили своя пример на поколенията.
          Г) Тези примери са ми много познати.

      4. На кой ред има съставно сказуемо?
          А) Футболистите нападат към вратата на противника.
          Б) Отидох и видях най-високата кула в Европа.
          В) Изведнъж започна да вали много силен дъжд.
          Г) Попита ме дали говоря английски език.

      5. „Немили-недраги“ е:
          А) роман               
          Б) повест                  
          В) разказ                
          Г) ода

      6. Автор на „До Чикаго и назад“ е:
          А) Иван Вазов                                        
          Б) Христо Ботев
          В) Алеко Константинов                       
          Г) Пейо Яворов 

      7. В кое изучено произведение главен герой е Никола?
          А) „Една българка“                             
          Б) „Опълченците на Шипка“
          В) „По жицата“                                   
          Г) „По жътва“ 

      8. На кой ред е допусната правописна грешка?
          А) град                  
          Б) брат                    
          В) мраз                    
          Г) сняк

      9. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
          А) Старецът, уплашен и настръхнал, наблюдаваше приближаването на бурята.
          Б) Продуктите предназначени за диабетици, не трябва да съдържат захар.
          В) Зад пердетата, спуснати плътно се виждаха някакви силуети.
          Г) Той пазеше обувките си заобикаляйки внимателно калта.

      10. Колко прости изречения има в даденото сложно изречение?
          След това американецът се отказва и оставя картината да краси дома му.
          А) едно                    
          Б) две                 
          В) три                  
          Г) четири

      11. Кое изречение е сложно смесено?
          А) Това, че не внимава в час, му пречи много.
          Б) Обясни, че му е лошо и няма да дойде с нас на плаж.
          В) Кучето като че се стресна от нещо, но бързо се съвзе.
          Г) Падаше, ставаше, пак падаше – този път беше безкраен.

      12. На кой ред е спазено правилото за употреба на кавички при цитиране?
          А) Бунтовникът изрича: Бабо, благодаря ти, ти си добра жена!
          Б) Опълченецът заповядва на другарите си: „Грабвайте телата!
          В) Никола страда и съкрушен извиква: „Пенке, моя радост, моя песен!“
          Г) Първите думи на Моканина към Гунчо са: Ти, май, болно имаш“.

      13. Кое твърдение за „На прощаване в 1868 г.“ и „Немили-недраги“ е вярно?
          А) Присъства темата за героизма.
          Б) Написани са преди Освобождението.
          В) Показват тежката съдба на селянина.
          Г) Написани са от един и същи автор.

      14. Кое от следните твърдения НЕ е вярно за двамата влюбени от „Неразделни“?
          А) Не приемат патриархалните ограничения.
          Б) Имат смелостта да отстояват своето решение.
          В) Противопоставят се на волята на родителите.
          Г) Примиряват се с болката от невъзможната любов.

          Прочетете откъса от „По жицата“ от Йордан Йовков и напишете отговорите на задачи 15. и 16.

...Като чу гласа му, момичето се обърна. Слабо беше, изпод завивката едва личеше снагата му, стопена от болестта, лицето му беше восък, но очите му бяха още светли, още млади и усмихнати. То гледаше ту баща си, ту Моканина.
– Нонке, тоз чиляк виждал лястовичката – каза селянинът и погледна Моканина. –Ей в онуй село била, е! Хайде дано я видим и ние!
– Ще я видим ли, чичо? – продума момичето и ясните му очи светнаха. Нещо се надигна в гърдите на Моканина, задуши го, очите му се премрежиха
– Ще я видите, чедо, ще я видите – високо заговори той. – Аз я видях, ще я видите и вие. Аз с очите си я видях, бяла такава, бяла. Ще я видиш и ти. Да даде господ да я видиш, чедо, да оздравееш... я, млада си. Ще я видиш, аз ти казвам, че ще я видиш... и ще оздравееш, чедо, не бой се...
Майката стисна очи и заплака. Високият, едър селянин се закашля, хвана коня за юздите и го поведе.
– Хайде със здраве! – викаше след тях Моканина. – Близо е селото. Все по теля, все по теля!...

      15. Подчертайте в откъса два примера, които разкриват нещастието на семейството.

      16. С 2 – 3 изречения обяснете защо Моканина лъже.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. Б); 2. В); 3. А); 4. В); 5. Б); 6. В); 7. Г); 8. Г); 9. А); 10. В); 11. Б); 12. В); 13. А); 14. Г); 
15. Възможни отговори: 
      Изпод завивката едва личеше снагата му, стопена от болестта, лицето му беше восък;
Майката стисна очи и заплака; Високият, едър селянин се закашля.

16. Възможни отговори: 
      Благороден и съпричастен към чуждото нещастие, Моканина желае да вдъхне увереност и сила у болното момиче и изстрадалата майка. Важни са вярата и надеждата, че щастието съществува, затова овчарят избира да излъже, че има бяла лястовица, за да не погуби крехката останала надежда.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave