Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 6 клас
ГЕОГРАФИЯ (Автобиография)

 

1. „География“ е откъс от:      1 т.
      A) сборник с разкази
      Б) приключенски роман
      B) литературна приказка
      Г) автобиография

2. Заглавието „География“ е свързано със:     1 т.
      A) темата на творбата
      Б) посланията на творбата
      B) формата на художествения текст
      Г) вида литературен текст

3. Кой е разказвачът в „География“?      2 т.
…………………………………………………………………………………………………..................

4. Посочете два момента от сюжета на „География“, които са смешни.     2 т.
      Първи: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..................
      Втори: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..................

5. Елемент на каква характеристика съдържа цитатът: „… учителят използваше главата на един наш съученик Сретен Йовица, който наистина беше толкова едроглав, че представляваше истински подвижен глобус.“?      1 т.
      A) реч на героя
      Б) биография на героя
      B) портрет на героя
      Г) изобразяване на чувства  

6. С кой израз НЕ може да се продължи изречението: Случките в „География“ са едновременно...?     1 т.
      A) забавни и сериозни
      Б) смешни и тъжни
      B) истински и измислени
      Г) лекомислени и скучни

7. Посочете две качества, които притежава учителят по география.     2 т.
      Първо: …………………………………………………………………………………………………    
      Второ: ………………………………………………………………………………………………… 

8. Посочете две качества, които притежава разказвачът в „География“.      2 т.
      Първо: …………………………………………………………………………………………………
      Второ: …………………………………………………………………………………………………

9. Кое твърдение е вярно според „География“?      1 т.
      A) Учениците се страхуват от учителя, защото не е винаги сговорчив.
      Б) Живко е най-малкият ученик в класа.
      B) Сретен е най-добрият ученик по география, защото често помага на учителя.
      Г) Всички ученици разбират уроците по география, защото учителят прилага „нагледното обучение“.

10. Посочете два вида характеристика, с които Бранислав Нушич изгражда образите на героите си.     2 т. 
      Първи: …………………………………………………………………………………………………
      Втори: …………………………………………………………………………………………………

11. Отговорете писмено на въпроса:
      Забавен или тъжен е споменът на Бранислав Нушич за часовете по география?    10 т.

…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 

 

 

 

Отговори:
1-Г; 2-А;
3 – авторът, Бранислав Нушич;
4 – Например: Първи – учителят използва Сретеновата глава вместо глобус. Втори – нагледното обяснение за въртенето на небесните тела.; 
5-В; 6-Г; 
7 – Например: Първо – самочувствие, че преподава добре. Второ – понякога е груб и несговорчив.; 
8 – Например: Първо – умение да разказва забавно. Второ – наблюдателност.; 
9-А; 
10 – Например: Първи – речева характеристика. Втори – авторова характеристика.;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave