Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 


ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
ЛИТЕРАТУРА – 6 клас

 

1. От кое произведение е следният откъс:
      Но тръгват си те пак одрипани
          с въздишки плахи на уста,
          а тез витрини са обсипани
          с безброй жадувани неща...

      A) „Отечество любезно, как хубаво си ти!“
      Б) „Хубава си, моя горо“
      B) „Художник“
      Г) „Братчетата на Гаврош“

2. От кое произведение е следният откъс:
          Лазо лежеше и мислеше. Подигравките на другарите му се забиваха като остри игли в   сърцето и спираха дъхът му от мъки. Тия шеговити подкачки за миг му се сториха възможни. Пенка наистина го обича, но невидени очи скоро се забравят...
      A) „Автобиография“
      Б) „Косачи“
      B) „Серафим“
      Г) „Моето семейство и други животни“

3. От кое произведение е следният откъс:
          Единствено със сърцето се вижда добре.
          Най-важното е невидимо за очите.

      A) „Серафим“
      Б) „Косачи“
      B) „Принцът и просякът“
      Г) „Малкият принц“

4. Свържете жанра лирическо стихотворение със съответното произведение.
      A) „Художник“
      Б) „Косачи“
      B) „Под игото“
      Г) „Моето семейство“

5. Свържете жанра разказ със съответното произведение.
      A) „Хубава си, моя горо“
      Б) „Художник“
      B) „Косачи“
      Г) „Принцът и просякът“

6. Свържете жанра роман със съответното произведение.
      A) „Хубава си, моя горо“
      Б) „Отечество любезно, как хубаво си ти!“
      B) „Серафим“
      Г) „Принцът и просякът“

7. С коя от посочените теми се свързва „Радини вълнения“?
      A) несъответствието между обучение и практически живот
      Б) просветата и силата на знанието
      B) красотата на родната природа
      Г) несъвпадението между представите за действителността и самата действителност

8. С коя от посочените теми се свързва „Моето семейство“?
      A) отношението на хората към животните
      Б) любовта към отечеството
      B) освободителните борби и националното самоосъзнаване
      Г) изгубеното детство

9. С коя от посочените теми се свързва „Художник“?
      A) красотата на родната природа
      Б) милосърдието и помощта към другите
      B) преобразяващата сила на изкуството
      Г) силата на човешката фантазия

10. По кое време се развива действието в разказа „Косачи“?
      A) на зазоряване
      Б) през деня
      B) вечерта
      Г) през нощта

11. За какво НЕ са знак детайлите в портретното описание на Серафим?
      A) за бедност
      Б) за скъперничество
      B) за щедрост
      Г) за милосърдие

12. Кой от посочените детайли е характерен за поведението на малкия принц (и въобще за децата)?
      A) склонност към размишления
      Б) вечно недоволство
      B) непрекъснато задаване на въпроси
      Г) стремеж към публични изяви

13. Кой от посочените герои се отличава с високомерен и жестокосърдечен нрав?
      A) Бойчо Огнянов
      Б) Кириак Стефчов
      B) Лазо
      Г) Джери

14. Кой от посочените герои носи чертите на типичен фолклорен разказвач:
      A) Рада Госпожина
      Б) Еньо
      B) Стамо
      Г) Благолаж

15. Кой от посочените мотиви е характерен за „Братчетата на Гаврош“?
      A) мотивът за очите
      Б) мотивът за срама
      B) мотивът за дрехите
      Г) мотивът за размяната на дрехите

16. В кое от посочените произведения пейзажът играе важна роля за постигане на внушението?
      A) „Автобиография“
      Б) „Радини вълнения“
      B) „Косачи“
      Г) „Принцът и просякът“

17. Коя от посочените характеристики е отличителна за героинята кака Гинка в разглежданите глави от „Под игото“?
      A) биография
      Б) портретна характеристика
      B) речева характеристика
      Г) действия и вътрешно състояние

18. С коя от посочените характеристики е въведен учителят по география в произведението на Бр. Нушич?
      A) биография
      Б) портретна характеристика
      B) действия и вътрешно състояние
      Г) косвена характеристика

19. Свържете имената на авторите с техните произведения.
      1. Веселин Ханчев
      2. Елин Пелин
      3. Йордан Йовков
      4. Марк Твен
      A) „Косачи“
      Б) „Принцът и просякът“
      B) „Художник“
      Г) „Серафим“

20. Свържете героите с името на автора и със заглавието на съответното произведение:
      1. Иван Вазов – „Под игото“
      2. Дж. Даръл – „Моето семейство и други животни“
      3. Бр. Нушич – „Автобиография“
      4. Екзюпери – „Малкият принц“
      A) Джордж
      Б) Бойчо Огнянов
      B) лисицата
      Г) Живко

 

 

 


Отговори:
1-Г; 2-Б; 3-Г; 4-А; 5-В; 6-Г; 7-Б; 8-А; 9-В; 10-Г; 11-Б; 12-В; 13-Б; 14-Г; 15-А; 16-В; 17-В; 18-Г; 
19 – 1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б; 
20 – 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave