Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
ИВАН ВАЗОВ, „ПАИСИЙ“

 

1. Къде вярно са посочени мястото на творбата в цикъла „Епопея на забравените“, конкретният повод за написването на „Паисий“ и стихосбирката, в която текстът е публикуван за пръв път?
      A) първо място, по повод на 120-годишнината от рождението на Паисий, в стихосбирката „Гусла“
      Б) шесто място, по повод на 120-годишнината от завършването на „История славянобългарска“, в стихосбирката „Поля и гори“
      B) десето място, по повод на 5-годишнината от Освобождението на България, в стихосбирката „Пряпорец и гусла“
      Г) седмо място, по повод на 120-годишнината от обявяване на началото на Българското възраждане, в стихосбирката „Избавление“

2. Как се определя „Паисий“ в жанрово отношение?
      A)  като класическа ода    
      Б) като модернистична елегия
      B)  като сатирична поема    
      Г) като народна балада

3. Каква НЕ е функцията на мотото на творбата?
      A) Припомня на читателя реалния факт – делото на Паисий.
      Б) Създава предпоставки за диалогичност между двата текста – историографския и художествения.
      B) Подсилва емоционалния заряд при възприемането на личността и делото на светогореца.
      Г) Поставено е в началото, за да послужи като отправна точка за полемика с Паисиевия текст.

4. Кое Паисий НЕ заклеймява като пагубно за българския род според текста на творбата?
      А) родоотстъпничеството 
      Б) невежеството   
      В) миналото на българите
      Г) хитрите и вероломни гърци    

5. С кой епиграф започва произведението „Паисий“?
      A) с откъс от писмо до близък приятел на Вазов    
      Б) с откъс от Новия завет
      B) с откъс от народна песен    
      Г) с откъс от „История славянобългарска“

6. Каква НЕ е функцията на реторичните въпроси в началото на „Паисий“ (стихове 11 – 22)?

                    Що драскаше той там, умислен, един? 
                    Житие ли ново, нов ли дамаскин, 
                    зафанат от дълго, прекъсван, оставян 
                    и пред кандилото сред нощ пак залавян? 
                    Поличби ли божи записваше там?
                    Слова ли духовни измисляше сам
                    за във чест на някой славен чудотворец, 
                    египтянин, елин или светогорец?
                    Що се той мореше с тоя дълъг труд?
                    Ил бе философ? или беше луд?
                    Или туй канон бе тежък и безумен, 
                    наложен на него от строгий игумен?

      A) Постига се въздействие чрез патетично натрупване на предположения, които ще се окажат неверни.
      Б) Представя се детайлно потокът на съзнанието на Паисий и се постига задълбочената му характеристика.
      B) Развива се многозначност на внушението и образът на монаха се очертава от различни гледни точки.
      Г) фигурата на монаха се очертава ясно и читателят е подготвен за следващата част, в която ще се очертае делото му.

7. Какъв е жанрът на Вазовата творба „Паисий“?
      А) балада
      Б) елегия   
      В) ода
      Г) поема

8. Кое твърдение за отношението на Паисий към собственото му дело е вярно?
      A) Никому неизвестният калугер има самосъзнанието, че изпълнява богоугодна и родолюбива мисия.
      Б) Светогорецът пише, за да се бори със самотата и скуката в мрачната килия.
      B) Паисий не е сигурен в смисъла на своя труд.
      Г) Монахът се отнася към писането на Историята с хладна обективност.  

9. Кои от стиховете НЕ разкриват сътвореното от Паисий чудо?
      A) „От днеска нататък българският род / история има и става народ!“
      Б) ...как със много кралства имали са бран / (...) и била велика българска държава;
      B)  Най-после отдъхна и рече: „Конец! / На житие ново аз турих венец.“
      Г) ...житие велико! заради което / той забрави всичко, дори и небето!   

Прочетете откъса от стихотворението „Паисий“ и изпълнете задачи 10 и 11.

                    Тъй мълвеше тоз мъж, в килията скрит, 
                    със поглед умислен, в бъдещето впит, 
                    който много бденья, утринни пропусна, 
                    но пачето перо нивга не изпусна 
                    и против канонът и черковний звън – 
                    работи без отдих, почива без сън.

                    Тъй мълвеше преди сто и двайсет годин 
                    тоз див Светогорец – за рая негоден, 
                    и фърляше тайно през мрака тогаз 
                    най-първата искра в народната свяст.

10. Със СВОИ ДУМИ посочете ДВА примера за смислови опозиции в откъса.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

11. С ЦИТАТИ посочете ДВА примера, които пряко характеризират Паисий.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

12. Посочете кое НЕ е общо в изграждането на образите на Паисий и Левски от едноименните произведения.
      A) двуплановост в изграждането на образа – обикновен, човешки и митологичен, библейски 
      Б) разкриване на героя чрез дело
      B) разкриване на героя чрез монолог 
      Г) архаизиране на речта на героите

13. Свържете чрез буквено-цифрова комбинация в таблицата всеки от географските обекти, споменати в „Паисий“, с историческото събитие, случило се там.
      A) Патмос 
      Б) Будин
      B) Атон
      Г) Бяло море
      1. Изгнаничеството на Йоан Богослов и създаването на две съществени части от Новия завет – Евангелие от Йоан и Откровение.
      2. Превземането на града от войските на цар Самуил и оставането му в рамките на Първото българско царство до неговия край.
      3. Отец Паисий живее и пише там своята „История славянобългарска“.
      4. При управлението на цар Симеон България разширява територията си и достига до три морета.

      А) –                      Б) –                       В) –                       Г)

14. Коя опозиционна двойка НЕ откривате в текста на „Паисий“?
      A) родно – чуждо
      Б) див – носител на знание
      B) монах – духовник, за рая негоден
      Г) патриархална норма – индивидуален избор

14. Посочете изразите, с които е характеризирана Паисиевата история в откъса от творбата.

                    На житие ново аз турих венец.“
                    И той фърли поглед любовен, приветен 
                    към тоз труд довършен, подвиг многолетен, 
                    на волята рожба, на бденьето плод, 
                    погълнал безшумно полвина живот – 
                    житие велико!...

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В; 5-Г; 6-Б; 7-В; 8-А; 9-Б;
10. мрак – светлина; робски сън – пробуждане; отдаденост, дейност – мир, покой; тленност – безсмъртие, минало – настояще...
11. мъж, в килията скрит; тоз див Светогорец – за рая негоден
12-А; 
13. А — 1; Б — 2; В — 3; Г — 4
14-Г;
15. житие ново, труд довършен, подвиг многолетен, на волята рожба, на бденьето плод, житие велико

@bgmateriali.com

Изтеглиsave