Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 1

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 6 клас
(Изходно ниво)

 

1. Разказ е:
      A) „Принцът и просякът“
      Б) „Художник“
      B) „Косачи“
      Г) „Братчетата на Гаврош“

2. Кой е авторът на „Принцът и просякът“?
      A) Джералд Даръл 
      Б) Марк Твен
      B) Бранислав Нушич
      Г) Антоан дьо Сент Екзюпери

3. Кой герой НЕ е от „Косачи“?
      A) Лазо
      Б) Павлина
      B) Стамо 
      Г) Благолаж

4. В кои два текста е разгърната темата за образованието?
      A) „Художник“ и „Косачи“
      Б) „Представлението“ и „Серафим“
      B) „Братчетата на Гаврош“ и „Малкият принц“
      Г) „География“ и „Радини вълнения“

5. Мотивът за бедните деца е общ за:
      A) „Принцът и просякът“ и „Братчетата на Гаврош“
      Б) „Косачи“ и „Малкият принц“
      B) „Моето семейство и други животни“ и „Художник“
      Г) „Серафим“ и „Хубава си, моя горо“

6. Защо Лазо си тръгва към село, след като чува приказката и песента?
      A) Близките му го викат
      Б) Намира си по-доходна работа.
      B) Обиден е на косачите.
      Г) Разбира, че семейството е най-голямото богатство.

7. Кой цитат НЕ е откъс от портретна характеристика?
      А) „Рада свенливо нареждаше ученичките на чиновете и им даваше ниско някакви наставления.“
      Б) „Миловидното й лице, оживено от вълнение (...) и осветлено от големи влажни очи, ставаше обаятелно-прелестно.“
      В) „Неволна тънка бледност покри лицето й.“
      Г) „Девойчето стоеше като заковано, но очичките му се наляха със сълзи...“

8. Кой цитат е откъс от пейзаж?
      A) „Мисълта му го отнесе при Пенка в село.“
      Б) „Мир и ведрина повея от дълбокото звездно небе.“
      B) „Той постоянно шаваше и се мъчеше да скрие краката си под късия ямурлук.“
      Г) „Тя била хубава, хубава, друга като нея нямало!“

9. Кое твърдение е вярно?
      A) Речевата характеристика е вид пряка характеристика.
      Б) Елементи от пряката характеристика са портретът и биографията на героя.
      B) Портретното описание е част от косвената характеристика на героя.
      Г) Характеристика на герой наричаме описанието на външността на героя.

10. Кое твърдение НЕ е вярно за пейзажа в художествен текст?
      A) Представя времето и мястото на събитията.
      Б) Поражда настроение.
      B) Съдейства за разкриване на атмосферата, в която протичат събитията.
      Г) Изобразява жестовете и мимиките на героите.

11. Напишете две особености, които са характерни за разказа.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

12. Срещу заглавието на художествения текст запишете имената на двама герои от него.
      „Моето семейство и други животни“ ……………………………………………………………….
      „Представлението“ ……………………………………………………………………………………………

13. Напишете каква е ролята на повествователя в „Представлението“.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-В; 2-Б; 3-Б; 4-Г; 5-А; 6-Г; 7-А; 8-Б; 9-Б; 10-Г; 
11. Например:
      – изобразена е една случка;
      – героите са малко на брой.
12. Например:
      – Джери, Лари;
      – Каблешков, Дамянчо Григорът.
1З. Свободен отговор.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave