Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 5 клас
КОТАРАКЪТ НАСТАВНИК, ИЛИ КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ

 

1. Кой е авторът на „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“?
      A) Братя Грим 
      Б) Шарл Перо
      B) Ханс Кристиан Андерсен 
      Г) Ангел Каралийчев

2. „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“ е:
      A) мит
      Б) легенда
      B) вълшебна приказка 
      Г) приказка за животни

3. Посочете две доказателства към отговора си на задача 2.
      Първо: ……………………………………………………………………………………………………………..
      Второ: ………………………………………………………………………………………………………………

4. Кога се случва историята, за която се разказва в „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“?
      A) преди няколко години
      Б) когато се е създавал светът
      B) в настоящето
      Г) преди много години

5. Кое от посочените места НЕ е свързано с действието в художествения текст? 
      A) дворецът на царя
      Б) пътят край житната нива
      B) овощната градина 
      Г) край реката

6. Кое качество притежава най-малкият син на мелничаря?
      A) скромност 
      Б) горделивост
      B) алчност 
      Г) нахалство

7. Посочете три качества, които притежава Котаракът?
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

8. Кой израз трябва да се сложи на мястото на многоточието, за да е вярно твърдението?
      Най-малкият брат не търси по-голям дял от бащиното наследство, защото...........
      A) е доволен от полученото 
      Б) вярва, че ще забогатее
      B) разчита на помощ от братята си
     Г) се подчинява на общоприетите правила в общността

9. Кой израз трябва да се сложи на мястото на многоточието, за да е вярно твърдението?
      Смисълът на първата поука в приказката „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“ е, че младият човек може да успее в живота, ако.........
      A) има богати роднини 
      Б) разчита на себе си
      B) получи голямо наследство 
      Г) разчита на случайността

10. Кое твърдение НЕ е вярно?
      A) Думата наставник произлиза от глагола наставлявам, което означава съветвам, упътвам, поучавам.
      Б) Задължение на наставника е да осигури прехрана за възпитаника си.
      B) Котаракът в приказката на Шарл Перо е наречен Наставник, защото дава ценни съвети на господаря си.
      Г) Котаракът изпълнява ролята на помощник в приказката.

11. Отговорете писмено на въпроса:
      Защо Котаракът се оказва най-ценното наследство?
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-Б; 2-В; 
3. Например: 
      Историята е фантастична. 
      Героите изпълняват ролите на герой, помощник, неприятел (вредител).
4-Г; 5-В; 6-А; 
7. Например: съобразителност, находчивост, всеотдайност към господаря си. 
8-Г; 9-Б; 10-Б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave