ТЕСТ - 3
ЛИТЕРАТУРА – 5 клас
Как била създадена Земята

1. Митът се различава от фолклорната легенда по това, че е: – 1 т.
а) интересен
б) поучителен
в) свещен
г) приказен

2. Посочете три доказателства, че „Как била създадена Земята“ е фолклорна легенда. – 3 т.
Първо: ……………………………………………………………………………
Второ: …………………………………………………………………………….
Трето: …………………………………………………………………………….
3. Основният конфликт във фолклорната легенда „Как била създадена Земята“ е между: – 1 т.
а) Господ и Дявола
б) Дявола и таралежа
в) водата и сушата
г) земята и небето

4. Коя от следните пословици откривате като поука в българската легенда „Как била създадена Земята“? – 1 т.
а) Направи добро, пък го хвърли през плета!
б) Крушата не пада по-далече от дървото.
в) Още Петко нероден, а шапката му шият.
г) Желязото се кове, докато е горещо.

5. Господ събира „всички живи твари на съвет“, защото: – 1 т.
а) е всесилен, но несъобразителен
б) е слаб и безотговорен
в) е мъдър и не е горделив
г) е всезнаещ, но нерешителен

6. Дяволът се засрамва и побягва, защото: – 1 т.
а) решава да отстъпи мястото си на таралежа
б) разбира, че Господ е всесилен дори когато спи
в) иска да отмъсти на всевиждащия Господ
г) се уплашва от свиканите на съвет животни

7. Посочете две качества, които притежава Бог. – 2 т.
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

8. Посочете две качества, които притежава Дяволът. – 2 т.
  ………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………..

9. Допишете изречението: – 1 т.
Злото отстъпва на доброто възможността да довърши

…………………………………. …………………………………….

10. Кое твърдение е НЕВЯРНО? – 2 т.
а) Господ се сдружава с Дявола, за да не бъде самотен.
б) Дяволът разбира, че Господ вижда и чува всичко дори когато спи.
в) Господ има нужда от съвет и се доверява на таралежа.
г) Господ прави Земята кръгла по съвета на Дявола.

11. Отговорете писмено на въпроса: – 10 т.
Какво си обясняват хората от далечното минало чрез фолклорната легенда „Как била създадена Земята“?


...………………………………………………………………………………………………..............................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

 

 

 


Примерна скала  за оценяване: Максимален брой точки - 25
0-7 т. – Слаб
8-10 т. – Среден
11-13 т. – Добър
14-19 т. – Мн.добър
20-25 т. – Отличен

Отговори:
1-в – 1т.
2. Например: - 3т.
- Фантастичен разказ за началото на света.
- Не се възприема като свещен текст.
- Мястото на събитието не е уточнено.
- Налице е конфликт между героите.
3-а; - 1т.
4-а; - 1т.
5-в; - 1т.
6-б; - 1т.
7. Например: - 2т.
- отговорен
- мъдър
8. Например: - 2т.
- завистливост
- страхлив
9. Например: - 1т.
- създаването на света
10-г – 2т. 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave