Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант № 3

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 5 клас
РАЗЛИЧНИ РАЗКАЗИ ЗА ЧОВЕКА И СВЕТА

 

1. Защо Чавдар иска да иде при „татка в Стара планина“?
      A) Татко му да го научи на занаят
      Б) Татко му да го „далеч изпроводи на книга“ да се научи.
      B) Татко му да го направи хайдутин.
      Г) Татко му да го избави от вуйчо му. 

2. Какво чувство изпитва Чавдар, когато научава, че ще отиде при баща си? 
      Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

      A) възторг
      Б) страх
      B) радост
      Г) нетърпение

3. Братчето в "Легенда за рома" завижда на своите сестри, защото:
      A) са красиви като звездици
      Б) са предпочитани от родителите им
      B) пътуват по света, срещат се с много хора и научават интересни неща
      Г) непрестанно се забавляват в двореца, като измислят най-различни игри

4. Ром тайно напуска замъка на родителите си, защото:
      А) избира да следва желанията и мечтите си 
      Б) иска да отмъсти на сестрите си за това, че често го оставят сам 
      В) е отчаян от пренебрежителното отношение на родителите си
      Г) завижда на щастливите и безгрижни хора и иска да ги накаже

5. Кой цитат от текста внушава, че силата на оръжието не може да замести липсващия ум?
      А) „Сега аз ще разчесвам свилените ти коси; аз ще вдъхвам уханията на гюловете, които капят от страните ти.“
      Б) „… заповядал да свикат всякакви мъдреци и звездобройци, чародеи и ясновидци..., та да намерят лек за болестта на чудната девойка.“
      В) „На главатаря мечът му бил остър, ала умът му – тъп, ризницата – тежка, ала главата – лека.“
      Г) „Те стоят в непристъпна кула, подобна на градоносен облак, и тяхното оръжие е по-страшно от небесен гръм.“

6. Каква е ролята на един наставник?
      A) прави подаръци 
      Б) осигурява дом
      B) съветва и закриля 
      Г) учи на занаят 

7. Кое е най-голямото препятствие, което Котаракът преодолява?
      A) ловенето на яребици 
      Б) срещата с царя
      B) пътуването до замъка на човекоядеца
      Г) надхитряването на човекоядеца

8. Кои герои не са от приказката „Грозното патенце“?
      A) кокошката и котаракът
      Б) белите и черните щъркели
      B) ловното куче и дивите гъсоци
      Г) старата патица и пуякът 

9. Защо патенцето е нещастно в птичия двор?
      A) Страхливо е.
      Б) Не може да плува.
      B) Различно е.
      Г) Нахално е.

10. Ролята на наставник на Пърси Джаксън поема:
      A) вторият му баща Гейб
      Б) учителката му по математика г-жа Додс
      B) кентавърът Хирон 
      Г) Атина Палада

11. Кои човешки качества притежава грозното патенце?
      A) скромност и благородство
      Б) твърдост в преследване на целите
      B) щедрост и взискателност
      Г) настойчивост и прозорливост

12. Кой помага на Пърси Джаксън в битката срещу силите на злото?
      A) главатарят 
      Б) цар Баба
      B) Анабет и Гроувър
      Г) синът на бог Хермес

13. Кои човешки качества притежава кокошката от „Грозното патенце“?
      A) ограниченост и надменност 
      Б) всеотдайност и благородство
      B) мъдрост и щедрост
      Г) трудолюбие и скромност

14. Царица Дай благославя своя син Ром:
      A) да обича родината си
      Б) да изкарва хляба си с пророчество
      B) да скита по прашните пътища 
      Г) да научи много езици

15. Според поуката на приказката „Главатарят, който искал да плени месечината“ истински богат е този, който:
      A) притежава най-много злато 
      Б) притежава най-силна войска
      B) може да властва над природата 
      Г) е щедър към другите

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-В; 2-Б; 3-В; 4-А; 5-В; 6-В; 7-Г; 8-Б; 9-В; 10-В; 11-А; 12-В; 13-А; 14-Б; 15-Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave