Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 6 клас
МАЛКИЯТ ПРИНЦ

 

1. Коя е темата на XXI част от книгата „Малкият принц“?    1 т.
      A) Пътешествията на принца
      Б) Разказът на лисицата за ловците
      B) Принцът и неговата роза
      Г) Срещите между принца и лисицата

2. Кой е авторът на „Малкият принц“?    2 т.
…………………………………………………………………………………………………..................

3. Докажете с два примера, че лисицата е олицетворена.      2 т.
      Първи: …………………………………………………………………………………………………
      Втори: …………………………………………………………………………………………………

 4. Коя е основната тема в разговора между принца и лисицата?     1 т.
      A) Отглеждането на рози
      Б) Животът на Земята
      B) Приятелството
      Г) Пътешествията

5. На кой въпрос диалогът между лисицата и Малкия принц НЕ дава отговор?     1 т.
      A) Как принцът е пристигнал от своята планета на Земята?
      Б) Защо лисицата ще е тъжна, когато принцът си тръгне?
      B) Кое е ценното в едно приятелство?
      Г) Какъв смисъл влага лисицата в думата опитомявам? 

6. С кой израз НЕ може да бъде продължено изречението?     1 т.
      За лисицата „да опитомяваш“ означава...
      A) да се сприятелиш с някого
      Б) да се посветиш на някого
      B) да се възползваш от някого
      Г) да се грижиш за някого

7. Посочете две качества, които притежава Малкият принц.    2 т.
      Първо: …………………………………………………………………………………………………        
      Второ: …………………………………………………………………………………………………    

8. Кои художествени средства са използвани в подчертаните изрази: „Другите стъпки ме карат да се крия под земята. Твоите като музика ще ме зоват вън от дупката (...) Виждаш ли онези житни ниви...“?       2 т.
      Първо: …………………………………………………………………………………………………
      Второ: …………………………………………………………………………………………………

9. Кое твърдение е вярно според диалога между Малкия принц и лисицата?      1 т.
      A) Повествователят коментира разговора между принца и лисицата.
      Б) Малкият принц среща лисицата в момент, когато е много радостен.
      B) Приятелството е богатство, но и отговорност.
      Г) Лисицата е радостна, когато принцът си тръгва, защото ще има приятел на далечна планета. 

10. Коя е тайната, която лисицата подарява на Малкия принц?     2 т.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
11. Отговорете писмено на въпроса:
      Защо най-важното в живота е „невидимо за очите“?       10 т.

…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 

 

 

 

 

Отговори:
1-Г;
2 – Антоан дьо Сент Екзюпери;
3 – Например: Първо – лисицата говори. Второ – изпитва чувства.; 
4-В; 5-А; 6-В;
7 – Например: Първо – чувство за отговорност. Второ – грижовност.; 
8 – Първо – сравнение. Второ – епитет.; 
9-В; 
10 – Например: Най-важното се вижда само със сърцето.;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave