Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 3

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 5 клас
МИТОЛОГИЧЕН МОДЕЛ ЗА СВЕТА

 

1. „Мит“ е:
      A) българска дума, която означава „сътворение“
      Б) гръцка дума, която означава „слово“, „разказ“
      B) библейска дума, която означава „Бог“
      Г) нито едно от посочените

2. Митовете за сътворението на света и днешните научни представи за Сътворението на света са:
      A) различни 
      Б) еднакви
      B) подобни
      Г) нито едно от изброените

3. Откъде произлизат боговете според старогръцкия мит за Сътворението?
      A) от брака на Зевс и Хера 
      Б) от брака на Кронос и Рея
      B) от брака на Уран и Гея
      Г) от брака на Хефест и Афродита

4. Посейдон и Хадес са:
      A) синове на Зевс 
      Б) братя на Зевс
      B) приятели на Зевс 
      Г) врагове на Зевс

5. Защо Кронос поглъща децата си?
      A) от гняв заради тяхното неподчинение 
      Б) от страх за властта си
      B) защото е вечно гладен 
      Г) защото мрази децата си

6. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      A) Кронос е баща на Зевс.
      Б) Библията е книга, в която са написани всички старогръцки митове.
      B) Бог създава света за шест дни, а на седмия ден си почива.
      Г) Зевс управлява света от планината Олимп. 

7. Кои са първите думи, които Бог произнася в библейския разказ за Сътворението?
      A) „Да съществува светът!“
      Б) „Да бъде човекът!“
      B) „Да бъде тъмнина!“
      Г) „Да бъде светлина!“

8. От какво и как Бог създава първия човек Адам?
      A) от пръст и по свой образ и подобие 
      Б) от пръст и светлина
      B) от реброто на Ева, след като е приспал Ева 
      Г) нито едно от посочените

9. Кое е първото убежище на Адам и Ева в библейския разказ за Сътворението?
      A) водата
      Б) планините
      B) първият континент, създаден от Бога 
      Г) райската градина

10. Кой дава имената на животните и птиците в библейския разказ за Сътворението?
      А) Адам 
      Б) Ева 
      В) Бог
      Г) нито един от посочените

11. Кое от следните неща НЕ е създадено от Бог в библейския разказ за Сътворението?
      A) светлината 
      Б) тъмнината
      B) животните 
      Г) птиците

 

 

 

 

 

Отговори:
1-Б; 2-А; 3-В; 4-Б; 5-Б; 6-Б; 7-Г; 8-А; 9-Г; 10-А; 11-Б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave