Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА. НАРЕЧИЕ. ПРЕДЛОГ

 

1. В кой ред всички думи са неизменяеми части на речта?
      A) пред, си, от
      Б) им, над, е
      B) долу, под, из
      Г) вдясно, ги, в

2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      Наречието е дума, която:
      A) означава признак на глаголно действие
      Б) е изменяема част на речта
      B) понякога служи за връзка между изреченията
      Г) означава признак на предмет

3. В кой ред няма грешка?
      A) непремено
      Б) безпричино
      B) особено
      Г) неотклоно

4. В кой ред има грешка?
      A) вчера
      Б) отначало
      B) отутре
      Г) наесен

5. В кой ред има грешка?
      A) Той говори по-тихо от друг път
      Б) Спря колата в дясно от пътя.
      B) Постоянно ми напомнят за нея.
      Г) Нагоре по улицата има остър завой.

6. В кой ред има грешка?
      A) Откъм града се дочу весела глъчка.
      Б) Играхме карти докъм пет часа.
      B) Успях да победя със силата на волята.
      Г) Хората се събраха на сред площада.

7. В кой ред няма грешка?
      A) Винаги съм по спокоен, когато съм със вас.
      Б) На около е много красиво през пролета.
      B) Не знам кога му е рожденната дата.
      Г) Отличниците вървяха най-отпред.

8. Коя дума е наречие?
      А) близък    
      Б) близо    
      В) близост    
      Г) наближавам

9. Коя дума е предлог?
      А) връх    
      Б) връхна    
      В) върху    
      Г) върховен

10. В кое изречение е употребено наречие?
      A) В морето има силно вълнение.
      Б) Той извика силно.
      B) Усеща се силно напрежение.
      Г) Тя има силно главоболие.

11. Колко са наречията в изречението?
      Много ясно и отчетливо вчера ти казах, че наблизо няма такъв магазин.
      А) три    
      Б) четири    
      В) пет    
      Г) шест

12. Колко са предлозите в изречението?
      В дълбокото подножие на тия върхове имало село, планинско село от колиби, пръснати като изгубени из горите.
      А) три    
      Б) четири    
      В) пет    
      Г) шест

 

Отговори:
1-В; 2-Б; 3-В; 4-В; 5-Б; 6-Г; 7-Г; 8-Б; 9-В; 10-Б; 11-В; 12-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave