Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 3

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 8 клас
ОМИР, „ИЛИАДА“

 

1. Помирението в 24. песен на поемата „Илиада“ е своеобразна кулминация на творбата.  – 1 т.
      А) Грешно 
      Б) Вярно

2. Гневът на Ахил е движеща сила в поемата „Илиада“. – 1 т.
      А) Вярно 
      Б) Грешно 

3. Единственият герой, който е против войната в поемата „Илиада“ е:  – 1 т.
      А) Ахил
      Б) Одисей
      В) Хектор
      Г) Терсит

4. Омир живее през 8. век пр. Хр. Това е времето на геометрическата епоха.  – 1 т.
      А) Вярно 
      Б) Грешно 

5. Посочи два отговора. За Омир е вярно, че:  – 2 т.
      ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА
      А) той е изобразяван като сляп човек
      Б) той е първият поет на Древна Гърция
      В) той е глух
      Г) той е свидетел на Троянската война

6. Посочи верните твърдения за Хектор в шеста песен на поемата „Илиада“: – 2 т.
      ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА
      А) той е представен като воин, съпруг и баща
      Б) той се кара с Парис и бяга извън Троя
      В) той е представен като храбър воин
      Г) представена е готовността му да се изложи на сигурна опасност

7. Кои теми НЕ присъстват в поемата „Илиада“?  – 2 т.
      ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА
      А) за властта и честта
      Б) за преходността на човешкия живот
      В) за богатството
      Г) за честността и приятелството

8. Какво НЕ е характерно за героите в поемата „Илиада“?  – 2 т.
      А) Те плячкосват, но в същото време страдат.
      Б) Те непрекъснато търпят лишения.
      В) Те искат да защитят своята слава и чест.
      Г) Те са много смели в битките.

9. Свържи правилно. – 4 т.
      А) Бризеида –    …..
      Б) Астианакс –   …..
      В) Андромаха –  .....
      Г) Патрокъл –   …..
      1. Съпруга на Хектор
      2. Приятел на Ахил
      3. Син на Хектор
      4. Пленница на Ахил

10. Попълни празните места, като използваш някои от посочените думи:  – 3 т.
      Ахил, Хектор, смъртни, военни, невинни, яростта, гнева
      Накърненатa чест на .................... става причина за смъртта на много  ........................... хора. Поемата завършва с уталожването .......................... на Ахил.

11. Свържи правилно темите в песните от поемата „Илиада“.  – 4 т.
      А) Шеста песен – …..
      Б) Двадесет и четвърта песен – …...
      В) Първа песен – …..
      Г) Трета песен – ……
      1. Цар Приам моли Ахил за тялото на сина си
      2. Пагубният гняв на Ахил
      3. Срещата между Хектор и Андромаха
      4. Свадата между Парис и Менелай

12. Попълни празните места с някои от посочените цифри:  – 3 т.
      10, 49, 51, 20, 11, 48
      Поемата „Илиада“ представя няколко дни от последната …....... година на Троянската война. Учените смятат, че това са между ...........и ............ дни от войната.

13. Свържи правилно композицията на поемата „Илиада“.  – 4 т.
      А) Развръзка –    ….. 
      Б) Завръзка –       …..
      В) Експозиция –  …..
      Г) Кулминация – …..
      1. Чумата
      2. Свадата между Агамемнон и Ахил
      3. Връщането на Ахил на бойното поле
      4. Двубоят между Ахил и Хектор

14. Попълни липсващите думи.  – 1 т.
      „Илиада“ се състои от ……...... песни, колкото са и буквите в  ................................ азбука.

15. Подреди в правилен ред сюжета на поемата „Илиада“.  – 4 т.
      ПОДРЕДИ ЕЛЕМЕНТИТЕ ОТ ГОРЕ НАДОЛУ ТУК:……………………………………
      1. Приам погребва сина си.
      2. Тетида моли Зевс да изпрати победа на троянците и да накаже Агамемнон.
      3. Менелай поваля Парис, а Афродита го спасява.
      4. Хектор загива, а Ахил се гаври с тялото му.

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:

1. А) Грешно 
2. А) Вярно
3. Г) Терсит
4. А) Вярно 
5. 
      А) той е изобразяван като сляп човек 
      Б) той е първият поет на Древна Гърция 
6.
      А) той е представен като воин, съпруг и баща
      Г) представена е готовността му да се изложи на сигурна опасност 
7. 
      В) за богатството 
      Г) за честността и приятелството 
8. Б) Те непрекъснато търпят лишения.
9. – 4, 3,1 ,2 
      А) Бризеида –    4. Пленница на Ахил 
      Б) Астианакс –   3. Син на Хектор 
      В) Андромаха – 1. Съпруга на Хектор 
      Г) Патрокъл –    2. Приятел на Ахил 
10.  Накърнената чест на Ахил става причина за смъртта на много невинни хора. Поемата завършва с уталожването гнева на Ахил.
11.  – 3, 1, 2, 4
      А) Шеста песен  –     3. Срещата между Хектор и Андромаха 
      Б) Двадесет и четвърта песен  –   1. Цар Приам моли Ахил за тялото на сина си 
      В) Първа песен  –    2. Пагубният гняв на Ахил 
      Г) Трета песен  –     4. Свадата между Парис и Менелай 
12. Поемата „Илиада“ представя няколко дни от последната 10 година на Троянската война. Учените смятат, че това са между 49 и 51 дни от войната.
13. – 4, 2, 1, 3 
      А) Развръзка   –   4. Двубоят между Ахил и Хектор
      Б) Завръзка   –       2. Свадата между Агамемнон и Ахил 
      В) Експозиция   –    1. Чумата 
      Г) Кулминация   –     3. Връщането на Ахил на бойното поле
14. „Илиада“ се състои от 24 песни, колкото са и буквите в гръцката азбука.
15.  – 2, 3, 4, 1
      2. Тетида моли Зевс да изпрати победа на троянците и да накаже Агамемнон.
      3. Менелай поваля Парис, а Афродита го спасява.
      4. Хектор загива, а Ахил се гаври с тялото му.
      1. Приам погребва сина си.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave