Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 5 клас
ПОХИТИТЕЛЯТ НА МЪЛНИИ

 

1. Анабет е дъщеря на:
      A) Посейдон
      Б) Атина Палада
      B) Афродита 
      Г) Хадес

2. Посочете три доказателства, че „Похитителят на мълнии“ съдържа елементи на вълшебна приказка.
      Първо доказателство: ………………………………………………………………………………………………………..……
      Второ доказателство: ………………………………………………………………………………………………………………
      Трето доказателство: ……………………………………………………………………………………………………………….

3. Гроувър е:
      A) минотавър 
      Б) кентавър
      B) сатир 
      Г) титан

4. Автор на „Похитителят на мълнии“ е:
      A) Ханс Кристиян Андерсен 
      Б) Рик Риърдън
      B) Шарл Перо 
      Г) Христо Ботев

5. Трите фурии от „Похитителят на мълнии“ са:
      A) лами
      Б) чудовища от царството на Хадес
      B) змейове
      Г) сестри на кентавъра Хирон

6. Посочете две качества, които притежава Пърси Джаксън.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

7. Посочете две качества, които притежава кентавърът Хирон.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

8. Кой израз трябва да се сложи на мястото на многоточието, за да е вярно твърдението?
      Героите от творбата „Похитителят на мълнии“ изглеждат обикновени, но всъщност са необикновени, защото ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

9. Пърси Джаксън е герой от:
      A) творба на Рик Риърдън 
      Б) творба на Шарл Перо
      B) мит
      Г) фолклорна приказка

10. Кое твърдение е НЕВЯРНО?
      A) Нечистокръвните са деца на олимпийски богове и на обикновени хора.
      Б) Кентавърът Хирон е мъдър учител, наполовина кон, наполовина човек.
      B) Полубоговете са преследвани от зли чудовища.
      Г) Фуриите са чудовища от морското царство на Посейдон.

11. Отговорете писмено на въпроса:
      Как Пърси, Анабет и Гроувър могат да спасят света от ужасна война?
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-Б; 
2. Например:
      Героите притежават вълшебни предмети.
      Пърси напуска дома си и тръгва на път. 
      Пърси преодолява трудности и побеждава с помощта на помощници.
3-В; 4-Б; 5-Б; 
6. Например: смелост, решителност 
7. Например: мъдрост отговорност. 
8. Например: са полубогове 
9-А; 10-Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave