Име:………………………………………………………….......................………клас: VI…..№…

 

1. Разказът е:
а. вид фолклорна приказка
б. малка по обем повествователна форма в литературата
в. произведение, в което задължително има пейзаж
г. произведение, в което задължително има диалог

2. В кое от видове литературни произведения най-често пряко се изказва морална поука:
а. разказ                                                      
б. басня
в. роман                                                       
г. литературна приказка

3.Кое твърдение е вярно:
а. В литературната приказка се използват задължително образи и мотиви от фолклора.  
б. Литературната приказка подобно на фолклорната е устна.  
в. Героите в литературната приказка са еднотипни и характерите им не се променят.  
г. В литературната приказка всеки герой е уникален и се променя в приказния сюжет.

4. Литературен герой е:
а. всеки участник в действието на литературното произведение 
б. само онзи, който върши подвизи
в. само онзи, който е свързан с основната идея 
г. само реално същество

5. „Щастливият принц” на Оскар Уайлд е:
а. фолклорна приказка
б. литературна приказка
в. разказ
г. легенда

6. Кое от произведенията е от същия литературен вид като „Косачи”:
а. „Серафим”                                                  
б. „Щастливият принц”
в. „Под игото”                              
г. „Гълъбът и мравката”

7. Кой не е герой от разказа „Косачи”:
а. Благолажа
б. Стамо
в. Гургул
г. Лазо

8. Кой от героите на „Косачи” нарича приказките лъжи и измислици?
а. Благолажа                                     
б. Стамо
в. Лазо                                              
г. царската дъщеря

9. На кой от героите принадлежат думите „Езикът е извор на недоразумения.”:
а. на Благолаж от „Косачи”
б. на малкия принц от „Малкият принц”
в. на лисицата от „Малкият принц”
г. на малкото лястовиче от „Щастливият принц”

10. Кой е авторът на „Принцът и просякът”?  
а.  Бранислав Нушич
б.  Оскар Уайлд
в.  Марк Твен
г.  Антоан дьо Сент Екзюпери

11. „Принцът и просякът” е:
а.  разказ
б.  роман
в.  легенда
г.  литературна приказка

12. Кой не е герой от „Принцът и просякът”?  
а.  отец Андрю
б.  Карл Кореандър
в.  Едуард Тюдор
г.  лейди Елизабет

13. Автор на „Чужди езици” е:
а.  Елин Пелин
б.  Оскар Уайлд
в.  Марк Твен
г.  Бранислав Нушич

14. „Чужди езици” е откъс от:
а. историческа повест
б. романизирана автобиография
в. приключенски роман
г. романизирана биография

15. Кое твърдение е НЕВЯРНО:
а. В романизираната биография авторът описва своя живот.
б. В романизираната биография авторът е длъжен абсолютно точно да предава фактите от своя живот.
в. В романизираната биография авторът описва своя живот, но има право да прилага художествена измислица.
г. В романизираната биография авторът не е длъжен да спазва абсолютна достоверност.

16. През коя година Паисий завършва Историята:
а. 1672 г.
б. 1762 г.
в. 1767 г.
г. 1862 г.

17. Кое твърдение е НЕВЯРНО за „История славянобългарска” на Паисий Хилендарски:
а. В „История славянобългарска” се съдържат две предисловия и едно послесловие с автобиографични сведения.
б. В Предисловието на Историята Паисий разяснява ползата от историята като наука.
в. В Предисловието  авторът утвърждава голямото значение на гръцката култура за европейския напредък.
г. Паисий пише Историята, за да повдигне духа на българския народ, да призове българите да се гордеят с миналото и езика си.
18. В кой израз са използвани реторичен въпрос и реторично обръщение:
а. „О, неразумни и юроде!”
б. „Или българите не са имали царство и държава?”
в. „Но поради що ти, глупави човече, се срамуваш от своя род и се влачиш по чужд език?”
г. „ Написах я за вас, които обичате своя род и българското отечество и обичате да знаете за своя род и език...”
19. Коя характеристика е неподходяща за Паисий:
а. родолюбив и достоен българин
б. отговорен за бъдещето на българите
в. жертвоготовен в името на делото
г. болен и самотен монах, който не се вълнува от съдбата на народа си
20. Какво е отношението на Паисий към хората, които се срамуват от езика и българския род (Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.):
а. безразлично
б. гневно
в. укорително
г. презрително

 

 

 

Отговори: 1- б, 2- б, 3- г, 4- а, 5- б, 6- а, 7- в, 8- в, 9- в, 10- в, 11- б, 12- б, 13- г, 14- б, 15- б, 16- б, 17- в, 18- в, 19- г, 20- а.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave