Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 1

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 11 клас
ПРАВОГОВОРНА НОРМА

 

В кое от изреченията има погрешно написана дума, която отразява неправилен изговор? (Общо условие за задачи 1 – 8.)

1.
      A) Внукът му не се е вясвал по тези места.
      Б) Помолих фризьора да ми оформи къс бретон.
      B) Този знак има двойнствен смисъл.
      Г) Сградата е била разрушена при бомбардировка.

2.
      A) Главният герой в романа е един много добър детектив.
      Б) Прочети текста си и коригирай допуснатите грешки.
      B) След идването му в стаята настана голяма какафония.
      Г) Племенникът ми направи тези фигурки от пластилин.

3.
      A) Фигурката е изработена най-вероятно от пластилин.
      Б) През тази година той завършва виеше образование.
      B) Иван излезна от стаята, без да се обади на никого.
      Г) На картината е изобразен великан е байрак в ръка.

4.
      A) Искаме да благодарим на нашите спонсори от сърце.
      Б) Дължиме на нашите спонсори огромна благодарност.
      B) Изразяваме най-сърдечна благодарност към спонсорите ни.
      Г) Отправяме благодарност към нашите щедри спонсори.

5.
      A) Небето е отрупано е големи бели облаци.
      Б) Траките са живели тук още в началото на миналото хилядолетие.
      B) Всички се смели много по време на филма.
      Г) Докато сме стояли на спирката, те са вървяли към училище.

6.
      А) На площада се намира скулптурата на основателя на града.
      Б) В центъра на града се намират сградите на различни учереждения. 
      В) Разкривените букви бяха написани със зелен флумастер.
      Г) Стиропорът може да се използва за топлоизолация на сгради.

7.
      A) Състезателят е облечен в тъмносин анцунг.
      Б) Очевидно тази идея е заимствана от нас.
      B) Мария е много любвеобилно момиче.
      Г) Комисията констатира някои нередности.

8.
      A) Графолозите идентифицираха подписа, поставен на документа. 
      Б) Съдът разполага с компроментиращи снимки на подсъдимия.
      B) На съответните органи са предоставени оригинални документи. 
      Г) Тщестлавието е неговата слабост, която най-много му пречи.

9. В кой ред е допусната правоговорна грешка?
      A) напѝсах, програ̀мен 
      Б) на̀учен, чѝнове
      B) ко̀декс, рабо̀тихме 
      Г) игрѝща, лила̀в

10. В кое изречение са нарушени правоговорната и правописната норма?
      A) Може би приемаш тея неща като част от задълженията си?
      Б) Ще имам предвид постъпката ти, когато ме потърсиш за услуга.
      B) Не се колебайте – заимствайте идеи за бизнеса си от нашия сайт.
      Г) Щом не ти харесва късата прическа, остави косата си да порасне.

11. В кое изречение НЕ са нарушени правоговорната и правописната норма?
      A) Вторият ни боец вече е готов да излезне на ринга.
      Б) Любопитна съм да науча твойта лична история.
      B) Трябва да му покажем, че и ние му вярваме.
      Г) Благодаря, наистина оценям загрижеността ти.

12. В кое изречение НЕ са нарушени правоговорната и правописната норма?
      A) Рекъл ѝ: айде, Стойне, да те водим.
      Б) Една тайна отгоре нема да ти дотежи.
      B) Или го е треснал с гегата, или с камик.
      Г) Така се реди политиката – с акъл и сърце.

13. В кой ред е допусната правописна грешка?
      A) животински истинкт, ужасни болки 
      Б) виеше образование, сатенен чаршаф
      B) старинен ръкопис, испански тенисист 
      Г) зареден автомат, работна атмосфера

14. В кое изречение е допусната правописна грешка?
      А) Хубаво е да експериментираш, но все пак прецени какви са шансовете за успех. 
      Б) Поведението зависи от личносните качества на човека и от конкретната ситуация.
      В) Във филма се проследява тежката съдба на едно семейство от средната класа.
      Г) Не мога да си обясня защо е прието, че комплименти се правят само на жените.

15. В кое изречение е допусната правописна грешка?
      A) Аргументи, които не се опират на фактите, са просто безмислени. 
      Б) Ултранационализмът е плодотворна почва за яростни конфликти.
      B) Все пак ние не можем да си позволим да бъдем безучастни.
      Г) Ако цената не е сносна, кой ще си купи екологичен продукт?

16. В кое изречение е допусната правописна грешка?
      A) Жегата става все по-непоносима, но не спираме да препускаме, докато не се отдалечаваме на безопасно разстояние.
      Б) Вчера в главата ми цареше безпорядък от угризения и разкаяние, утежнен допълнително от писмото на майка ми.
      B) Утре вечер може би ще спа в собственото си легло, сгушена в меките завивки, с чаша топъл чай в ръце.
      Г) Кожата й е загоряла от слънцето, лунички обсипват лицето й, а предните й два зъба са леко раздалечени.

17. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?
      Според данните на управата (А), в Осло има спад в замърсяването (Б) през последните десетилетия, както и в пътуването е автомобили; паралелно се увеличава (В) броят на хората, които се предвижват (Г) е велосипеди или е градския транспорт.

18. В кое изречение са допуснати две правописни грешки?
      A) Планетата е разделена между около двеста суверенни държави, които като цяло са в сагласие относно общите дипломатически протоколи и общите международни закони.
      Б) До момента модерните идеологии, научните експерти и националните правителства не успяват да създадът осъществима визия за бъдещето на човечеството.
      B) Разбира се, персонализираното изкуство никога не би могло да стане пополярно, защото хората ще продължат да претпочитат известните хитове, които всички обичат. 
      Г) Нека чесно да си признаем, че чрез социалните, икономическите и политическите модели, наследени от миналото, не можем да се справим с новите предизвикателства.

19. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
      A) неизвестност, устни, словестно 
      Б) разпространение, разход, растеж
      B) гръмотевица, съдаржание, уплътнение 
      Г) майчинство, истински, придвидлив

20. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
      A) В надбягванията с коне той винаги печели първото място.
      Б) Тази постъпка нарушава споготбата помежду ни.
      B) Животът ми е пълен с желания, които никога не се збъдват.
      Г) Отново го зграбчиха здраво и го повлякоха към вратата.

21. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?
      A) Вероятно греша, но като че ли долавям неудобрение в погледа на принца.
      Б) Започвам да се питам дали всичко не е било просто плод на въобръжението ми.
      B) Продължаваме да се храним умълчани, всеки потънал в собствените си мисли.
      Г) Сложила ръка върху лакъта му, сестра ми шепне нещо на милиметри от ухото му.

22. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?
      A) Светлината на пламъците проблясваше върху тежката метална верига, върху черните му като въглен очи.
      Б) Денем бежовите тухли придаваха на сградата приветлив и топъл вид, но в среднощния мрак тя изглеждаше зловеща.
      B) С присъщата си безчувственост и решителност бързо си спечели репутацията на бескрупулен човек.
      Г) Само приглушената музика, идваща от близката зала, нарушаваше съваршената тишина между двамата.

23. В коя от подчертаните думи НЕ е допусната правописна грешка?
      След като ви е помогнал да стигнете до глъбините на мъката си, алгоритъмът ще исвири (А) онази единствена песен в света, която е в састояние (Б) да ви разведри – може би защото вашето подсъзнание се свързва с един истински щастлив (В) спомен от деството (Г), за който дори вие не знаете.

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1-В; 2-В; 3-В; 4-Б; 5-Г; 6-Б; 7-А; 8-Б; 9-Б; 10-А; 11-В; 12-Г; 13-А; 14-Б; 15-А; 16-В; 17-Г; 18-В; 19-Б; 20-А; 21-В; 22-А; 23-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave