Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 6 клас
ПРИНЦЪТ И ПРОСЯКЪТ

 

1. „Принцът и просякът" е:         1 т.
      A) разказ
      Б) роман
      B) легенда
      Г) приказка

2. Посочете три доказателства, че първа глава изпълнява роля на встъпление.         3 т.
      Първо: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..................
      Второ: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..................    
      Трето: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..................

3. Кой герой НЕ е от „Принцът и просякът"?        1 т.
      A) Бет
      Б) Мери
      B) Лари
      Г) Канти    

4. На коя тема принцът и просякът НЕ разговарят?          1 т.
      A) образованието
      Б) семейството
      B) забавленията
      Г) природата

5. Кое е общото между Том и Едуард?           1 т.
      A) Приличат си външно.
      Б) Забавляват се по един и същи начин.
      B) Получили са еднакво образование.
      Г) Изучават с лекота латинския език.

6. Кое е различното между принца и просяка?       1 т.
      A) чертите на лицата им
      Б) речта им
      B) броят на сестрите им
      Г) цветът на косата им

7. Посочете две качества, които притежава Том.         2 т.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

8. Посочете две качества, които притежава Едуард.           2 т.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

9. За какво Едуард завижда на Том?          1 т.
      A) за странните дрехи
      Б) за грижовното семейство
      B) за доброто владеене на латинския език
      Г) за безгрижните игри с приятели

10. Посочете два вида характеристика, с които Марк Твен изгражда образите на героите си.      2 т.
Първи:    ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..................    
Втори:     ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..................

11. Отговорете писмено на въпроса:
С какво Том е по-богат от Едуард?
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 


Отговори:
1-Б; 
2 – Например: Първо – посочва времето на действие., Второ – посочва мястото на действие., Трето – представя част от героите.; 
3-В; 4-Г; 5-А; 6-Б; 
7 – Например: Първо – изразява се добре., Второ – стремеж към знания.; 
8 – Например: Първо – доброта., Второ – състрадателност.; 
9-Г; 
10 – Например: Първи – речева характеристика., Втори – портретна характеристика.;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave